Project information
Příprava a zahájení pramenného výzkumu k problematice dějin hudební kultury města Brna

Project Identification
MUNI/A/0740/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Monografické zpracování dějin hudební kultury města Brna je jedním z hlavních plánovaných (střednědobých) vědeckých projektů Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
První fáze projektu spojená s vlastním zahájením bude věnována zejména utřídění a sběru relevantního pramenného materiálu včetně digitalizace základních zdrojů, tvorbě odborných pramenných databází, objeví se ale také první publikované vědecké výstupy v podobě různých sond do dílčích oblastí hudební kultury města Brna (zejména dle připravovaných doktorských a magisterských diplomových prací).
Součástí projektu bude také příprava a realizace první množiny hesel osobností spojených s brněnskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí.

Publications

Total number of publications: 81


Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.