Project information
The Centre for the Interdisciplinary Research of Ancient Languages and Older Stages of Modern Languages

Výzkumný záměr si klade za cíl poprvé v historii FF MU (a české vědy vůbec propojit v nejširší možné míře filologický výzkum jazykově-literárních kořenů současné globalizované auro-americké civilizace. Okruh výzkumu bude rozdělen na dvě příbuzné (nicméně určitými odlišnostmi vynucené)filologické specializace, lingvistickou a literární. Cílem lingvistické specializace je analýza hlavních starověkých jazyků, řečtiny a latiny, sanskrtu a historických stupňů moderních jazyků pomocí současných lingvistických metod a ověřování jejich platnosti i pro jazyky starověku a středověku. V literární specializaci budou synchronně i diachronně zkoumány jednotlivé starověké literární žánry se zřetelem k nejnovějším literárním koncepcím (tj. k žánrové teorii a poststrukturalistické teorii dekonstrukce).

Publications

Total number of publications: 434


Previous 1 2 3 4 5 6 7 44 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.