Project information
Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu

Project Identification
MUNI/A/1125/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem předkládaného projektu s názvem Stimulace a podpora interdisciplinárního slavistického výzkumu je zapojení studentů do výzkumných úkolů pracoviště (počínaje zadáním odborného úkolu, přes jeho zpracování až k publikování výsledků ve společné publikaci). Široce pojatý slavistický výzkum vychází z předpokladu, že právě prostor střední, východní a jihovýchodní Evropy (slovanský i neslovanský) sdílel a sdílí řadu společných dějinných zkušeností, které se promítají do literatur, kultur a jazyků tohoto areálu. Jedná se o země střední Evropy, Balkánu a bývalého Sovětského svazu, které vykazují četné společné jmenovatele. Pro pochopení těchto změn jsou důležité jak jejich synchronní příčiny, tak i jejich diachronní ukotvení. Uvědomujeme si, že není možné postihnout v ročním projektu všechny současné trendy ve slovanských literaturách, kulturách a jazycích a dostatečně osvětlit jejich příčiny. Proto také bude výzkum veden formou jednotlivých sond.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.