Project information
Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část III.

Hudební dějiny města Brna a Moravy patří z dlouhodobého hlediska k zásadním oblastem odborného zájmu pracovníků Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Jedná se zejména o dějiny hudebního života, ale také o hudební osobnosti a instituce s Moravou spojené. Tyto výzkumné sondy budou připravovány a publikovány v úzké vazbě ke vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Samostatnou částí projektu bude také opět příprava a realizace další množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí. Projekt volně metodologicky navazuje na předchozí části věnované stejné odborné problematice.

Publications

Total number of publications: 171


Previous 1 2 3 4 5 6 7 18 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.