Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně, část VI.

Project Identification
MUNI/A/1038/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Tento víceletý výzkumný projekt zaměřený zejména k dějinám hudební kultury Brna a Moravy se řadí k zásadním dlouhodobým prioritám odborného zájmu pracovníků Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty MU. Jeho součástí je jak široké spektrum dějin hudebního a uměleckého života dané lokality, ale také zájem o hudební osobnosti a instituce s regionem spojené. Výzkum v podobě dílčích sond bude i nadále připravován (a následně publikován) v úzké vazbě ke vznikajícím doktorským a magisterským diplomovým pracím. Samostatnou částí projektu bude stále také příprava a realizace další množiny hesel osobností spojených s brněnskou a moravskou hudební kulturou pro Český hudební slovník osob a institucí. Projekt dalším rokem metodologicky navazuje na předchozí části věnované stejné odborné problematice.

Publications

Total number of publications: 162


Previous 1 2 3 4 5 6 7 17 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.