Life pathsways of unsuccessful graduates (DRAMA)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377
Project Period
1/2020 - 9/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Ve státní maturitní zkoušce každý rok neuspěje cca 20 % přihlášených žáků. O jejich dalších osudech, zvláště s ohledem na další vzdělávací dráhu, nemáme dosud žádné informace. Cílem výzkumu je popsat percepci důvodů neúspěchu u maturitní zkoušky a další životní dráhu neúspěšných maturantů formou vícepřípadové studie (minimálně 10 případů), zvláště s ohledem na jejich další vzdělávací dráhu po dobu dvou let následujících po neúspěšné maturitní zkoušce. Výstupem projektu je závěrečná výzkumná zpráva obsahující zdůvodněná doporučení k dalším opatřením vzdělávací politiky v této oblasti.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.