Project information
Učení v různých kontextech

Cílem projektu je obsahová i metodologická podpora vlastních výzkumných aktivit studentů doktorského studia studijního programu Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU. Konceptuálním rámcem pro doktorské výzkumné projekty jsou procesy učení. Výzkumné aktivity jsou zaměřené jak na samotné procesy učení, tak na faktory a jevy související s učením v rozmanitých institucionálních kontextech. Sledovaná témata profilují obor, jejich zkoumání má význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj výzkumné základny a metodologii výzkumu v pedagogických vědách.

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.