Project information
Interdisciplinární výzkum řečtiny a latiny a jejich literatur (Klasfilmed)

Projekt si klade za dlouhodobý cíl soustavně propojovat v nejširší možné míře filologický výzkum části jazykově-literárních a kulturních kořenů současné globalizované euro-americké civilizace v mediteránním prostoru, konkrétně latinského jazyka a klasického řeckého jazyka ve všech fázích jejich vývoje (výzkum bude v souladu s oborovým složením na ÚKS rozšířen i na jazyky vycházející z těchto dnes již mrtvých jazyků). Okruh výzkumu bude rozdělen na specializace: lingvistickou a literární. Součástí projektu je i základní filologický úkol: příprava kritických edic textů.

Publications

Total number of publications: 27


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.