Prameny Českého diplomatáře (Prameny CDB)

Project Identification
MUNI/A/1392/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Smyslem projektu je dokončit přípravu a publikovat „Katalog listin a listů k VII. dílu Českého diplomatáře 2 (1297–1306)“ a vytvořit podklady pro digitální databázi kopiářů k edici CDB VII, která bude v následné fázi společně s dalšími připravovanými daty mapujícími středověkou i novověkou textovou tradici diplomatických pramenů pro CDB VII zpřístupněna v prostředí eCDB. Do realizace těchto cílů bude vedle dvou akademických pracovníků zapojen tým studentů doktorského a magisterského studia, kterým participace na projektu umožní ukončit heuristickou fázi jejich kvalifikačních prací.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.