Project information
Formy kulturního transferu mezi menšími evropskými jazyky (Formy kulturního transferu)

Project Identification
MUNI/A/1353/2020
Project Period
1/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt specifického výzkumu Formy kulturního transferu mezi menšími evropskými jazyky je zaměřen na zkoumání kulturního (a zejména pak literárního) transferu mezi nizozemštinou, norštinou, švédštinou a češtinou. Projekt si klade za cíl zvýšit akademické kompetence magisterských a doktorských studentů výše zmíněných jazyků. Zúčastnění se ve svých magisterských a doktorských pracích věnují určitým formám kulturního transferu (recepce, literární překlad atp.) a tudíž jim projekt díky terénnímu výzkumu umožní téma kvalitněji zpracovat. Zároveň jim dává možnost prezentovat výsledky jejich práce formou konferencí, publikací a webových stránek. Nedílnou součástí projektu je snaha o navázání užší mezioborové spolupráce mezi studenty na pracovišti.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.