Informace o projektu
Formy kulturního transferu mezi menšími evropskými jazyky (Formy kulturního transferu)

Kód projektu
MUNI/A/1353/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt specifického výzkumu Formy kulturního transferu mezi menšími evropskými jazyky je zaměřen na zkoumání kulturního (a zejména pak literárního) transferu mezi nizozemštinou, norštinou, švédštinou a češtinou. Projekt si klade za cíl zvýšit akademické kompetence magisterských a doktorských studentů výše zmíněných jazyků. Zúčastnění se ve svých magisterských a doktorských pracích věnují určitým formám kulturního transferu (recepce, literární překlad atp.) a tudíž jim projekt díky terénnímu výzkumu umožní téma kvalitněji zpracovat. Zároveň jim dává možnost prezentovat výsledky jejich práce formou konferencí, publikací a webových stránek. Nedílnou součástí projektu je snaha o navázání užší mezioborové spolupráce mezi studenty na pracovišti.

Publikace

Počet publikací: 10


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.