Forming reception behind the Iron Curtain. Norwegian literature in Czech translations 1945–1968.

Název česky Utváření recepce za železnou oponou. Norská literatura v českých překladech 1945–1968.
Autoři

FICOVÁ Adéla

Rok publikování 2021
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Překlady přispívají k utváření kulturní paměti národní literatury v zahraničí. Zatímco výběr děl, která se překládají, závisí na mnoha faktorech, v komunistickém Československu musel vyhovět ještě jednomu kritériu, které však přirozený literární vývoj deformovalo – cenzuře. Příspěvek se zaměřuje na norskou literaturu, jež se do češtiny překládala v letech 1945 až 1968. Norská literatura měla na československém literárním trhu silné postavení již od konce 19. století, a především pak v první polovině 20. století, díky několika nakladatelstvím, překladatelům i díky vzniku Nobelovy ceny za literaturu. Tuto tradici prvně narušila druhá světová válka a následně komunistický převrat v roce 1948. Ačkoliv se restrikce později uvolňovaly a cenzura byla oficiálně zrušena, sovětská okupace v roce 1968 znamenala pro přirozený vývoj nové překážky. Cílem příspěvku je představit a analyzovat obraz norské literatury v české kulturní paměti, který byl utvářen kulturní politikou totalitního Československa. V daném období byla do češtiny přeložena díla více než třiceti norských autorů. Záměrem je ukázat a vysvětlit, jaká díla se směla dostat do českých knihkupectví a knihoven. Středem zájmu jsou pak často konkrétní literární žánry (například pohádky nebo literatura faktu), opětovná vydání dřívějších děl norského kánonu nebo autoři, jejichž dílo se překládalo, přestože v Norsku byli spíše na okraji.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.