Project information
Aesthetic Intelligence: Intuition, Cognition, Model-Making 2.0 (EIIKM-2.0)

Project Identification
MUNI/A/1407/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt projekt pokračuje v letech 2022-24 s větším důrazem na mezinárodně frekventovanou oblast tkz. estetiky každodennosti (Every-Day Aesthetics). Pojem "estetické inteligence" jako specifické dispozice vychází ze současných výzkumů o "visual intelligence" (D.D.Hoffman), "cognitive metaphors" (D.Hoffstadter) a výzkumu vlivu umění na rozvoj fantazie a tvorby (chápané jako "modelování", nikoli jako volná kreativita). Tato dispozice není vrozená, ale nabytá dlouhodobým učením a participací na vzorcích (patterns) porozumění v rámci kultury a společnosti; estetická inteligence zdaleka překračuje běžné pojetí "soft-skills", které ji však v určité míře předpokládají (například vizualice vědeckých informací, extrapolace, transfer, atd.). Vedle těchto současných výzev má projekt i diachronně historickou složku - zkoumání historické poetiky, estetiky a rétoriky s přihlédnutím k evropské umělecké, pedagogické a kulturní tradici.
Výzkumná bádání doktorských a magisterských studentů budou vedena s cílem postihnout v rozdílných oblastech tvorby aspekty vytváření estetických modelů, které usnadňují orientaci a jednání v přirozeném lidském světě. Projekt silně akcentuje tkz. estetiku každodennosti / every-day aesthetics. Podobně jako přehledná interface - jako druh vizuální metafory - usnaďnuje operace v prostředí PC nebo smartphonu, tak 'estetická inteligence' spojuje a uspořádává vizuální a auditivní data do srozumitelných celků prostřednictím metonymií, metafor, analogií, škál a kontrastů a zároveň nás učí vztahovat smyslový svět ke strukturám hodnot a hodnocení.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 34


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.