Informace o projektu
Estetická inteligence: intuice, kognice, modelování 2.0 (EIIKM-2.0)

Kód projektu
MUNI/A/1407/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Projekt projekt pokračuje v letech 2022-24 s větším důrazem na mezinárodně frekventovanou oblast tkz. estetiky každodennosti (Every-Day Aesthetics). Pojem "estetické inteligence" jako specifické dispozice vychází ze současných výzkumů o "visual intelligence" (D.D.Hoffman), "cognitive metaphors" (D.Hoffstadter) a výzkumu vlivu umění na rozvoj fantazie a tvorby (chápané jako "modelování", nikoli jako volná kreativita). Tato dispozice není vrozená, ale nabytá dlouhodobým učením a participací na vzorcích (patterns) porozumění v rámci kultury a společnosti; estetická inteligence zdaleka překračuje běžné pojetí "soft-skills", které ji však v určité míře předpokládají (například vizualice vědeckých informací, extrapolace, transfer, atd.). Vedle těchto současných výzev má projekt i diachronně historickou složku - zkoumání historické poetiky, estetiky a rétoriky s přihlédnutím k evropské umělecké, pedagogické a kulturní tradici.
Výzkumná bádání doktorských a magisterských studentů budou vedena s cílem postihnout v rozdílných oblastech tvorby aspekty vytváření estetických modelů, které usnadňují orientaci a jednání v přirozeném lidském světě. Projekt silně akcentuje tkz. estetiku každodennosti / every-day aesthetics. Podobně jako přehledná interface - jako druh vizuální metafory - usnaďnuje operace v prostředí PC nebo smartphonu, tak 'estetická inteligence' spojuje a uspořádává vizuální a auditivní data do srozumitelných celků prostřednictím metonymií, metafor, analogií, škál a kontrastů a zároveň nás učí vztahovat smyslový svět ke strukturám hodnot a hodnocení.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  16 – Mír, spravedlnost a silné instituce Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 34


Předchozí 1 2 3 4 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.