Project information
Kulturní dějiny piva - města jakožto tvůrci pivní kultury

Project Identification
MUNI/A/1362/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkumný projekt Kulturní dějiny piva - města jakožto tvůrci pivní kultury bude reflektovat historii a současnost výroby a konzumace piva v městském prostředí především z pohledu kulturních dějin. Důležitými aspekty budou interdisciplinarita a mezinárodní náhled do studia dané problematiky, neboť pouze touto cestou lze dosáhnout skutečně kvalitních výsledků. Projekt navazuje na dva předchozí ročníky, při nichž byly zhodnoceny metodologické možnosti studia piva jakožto kulturního nápoje a zodpovězeno na otázky ke vztahu církve při výrobě a konzumaci piva.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.