Project information
Paradigms, strategies and developments - Anglophone literary and cultural studies III

Project Identification
MUNI/A/1054/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Výzkum v oblasti literární sekce bude v roce 2023 navazovat na předchozí výzkum v oblasti literární vědy, literární komparatistiky a severoamerických kulturních studií. V rámci těchto tradičních směrů budou jednotliví řešitelé - studenti a akademičtí pracovníci - řešit specifická výzkumná témata týkající se dané problematiky. Zaměření projektu je na anglofonní literatury a kulturní studia v jejich sociohistorickém kontextu i na recepci těchto literatur a kultur v cizojazyčném (českém/evropském) prostředí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 53


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.