Project information
Podpora výzkumu studentů oborů obecná jazykověda (mgr., ph.d.), indoevropeistika (ph.d.), narratologie (ph.d.) a baltistika (mgr.) 2024

Podpora studentských vědeckých projektů na Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky pro studenty magisterského a doktorského studia (mgr. "baltistika" a "obecná jazykověda"; Ph.D. "obecná jazykověda", "indoevropeistika", "narratologie") pod metodickým vedením zaměstanců pracoviště v roce 2024. Jde o pokračování v zavedených projektech, výstupy budou zahrnovat jednak odborné publikace a závěrečné práce studentů daných stupňů studia.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.