Informace o projektu
Podpora výzkumu studentů oborů obecná jazykověda (mgr., ph.d.), indoevropeistika (ph.d.), narratologie (ph.d.) a baltistika (mgr.) 2024

Podpora studentských vědeckých projektů na Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky pro studenty magisterského a doktorského studia (mgr. "baltistika" a "obecná jazykověda"; Ph.D. "obecná jazykověda", "indoevropeistika", "narratologie") pod metodickým vedením zaměstanců pracoviště v roce 2024. Jde o pokračování v zavedených projektech, výstupy budou zahrnovat jednak odborné publikace a závěrečné práce studentů daných stupňů studia.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.