Project information
Where does historiography stand in the 21st century? II. (Historiografie v 21. století)

Předkládaný projekt rozvíjí dlouhodobější strategii vědeckého zaměření Historického ústavu, která usiluje o rozšíření oborových hranic historiografie směrem k sousedícím vědám. Historie je od dob, kdy se odpoutala od pojetí klasického historismu, stále intenzivněji vystavována výzvám, jež přicházejí z vědeckého a mimovědeckého prostředí v důsledku pronikavých kulturních, sociálních i technologických proměn posledních desetiletí. Myšlení klasického historismu ale není zcela překonané, což způsobuje napětí mezi tradovanými představami o historické vědě a jejích funkcích a aktuálním stavem oboru. Na způsobu, jakým historiografie dokáže na přicházející výzvy odpovědět, bude záviset, do jaké míry bude historické poznání i nadále patřit k důležitým součástem při formování představ současného člověka o sobě samém ve stále více propojeném a nejistém světě. Řešitelský tým, tvořený akademickými pracovníky a doktorandy/kami Historického ústavu, se zaměří na hledání odpovědí v několika samostatných, ale vnitřně propojených rovinách: politika dějin, historiografie ve veřejném prostoru, dějepisné vzdělávání a konečně témata a metody současné historické vědy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.