Slavnost Týdne humanitních věd

Slavnost Týdne humanitních věd na FF MU zahájí přednáška laureátů Ceny děkana za významný tvůrčí čin roku 2017 prof. Václava Blažka a dr. Michala Schwarze. Následně děkan fakulty předá ocenění za nejlepší bakalářské, magisterské a doktorské závěrečné práce a udělí Cenu děkana za významný tvůrčí čin roku 2018.
 

Program1. Slavnostní zahájení děkan fakulty
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
2. Přednáška laureátů Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2017
Indoevropský vklad čínské civilizaci v lingvistické perspektivě (2. a 1. tis. př. Kr.)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc., a Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.
Přednáška se zaměřuje na nejstarší tocharské výpůjčky v čínských textech 2. a 1. tisíciletí př. Kr. Z jejich sémantické analýzy vyplývá, že čínská civilizace přejímá od prvních Indoevropanů ve Střední Asii a na Dálném východě výrazy pro jezdeckého koně, vůz, jeho součásti a vojenské využití, některé zbraně, ale též termíny pro určité druhy obilí, med či hrnčířskou hlínu. Do oblasti duchovní sféry lze zařadit pojmenování pro věštebné a hvězdopravecké techniky, rituální očistu, božstva Země a (snad) Slunce.
3. Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající bakalářskou diplomovou práci
4. Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci
5. Vyhlášení vítězů soutěže o Cenu děkana FF MU za vynikající disertační práci
6. Udělení Ceny děkana FF MU za významný tvůrčí čin roku 2018
7. Ukončení akceVšichni jsou srdečně zváni!
Děkan fakulty vyhlašuje na dobu konání akce děkanské volno.


Pořadatel
Děkanát (Filozofická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://tydenhumanitnichved.cz/aktuality/slavnost-tydne-humanitnich-ved

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.