Scriptorium Brunense 2024

Bez popisku

Abstrakty seminářů

Pomocné vědy historické jsou „kufříkem s nářadím“ v rukou historika na jeho cestách napříč časem. V kufříku se ukrývá deset větších a několik menších historických disciplín, které se zrodily společně s moderní historickou vědou a tvoří soubor vědeckých metod a „řemeslných“ dovedností nezbytných pro práci s historickými prameny.

Kurzy letní školy pomocných věd historických mají dvě úrovně.
V první úrovni představíme jednotlivé pomocné vědy historické „začátečníkům“: gymnaziálním studentům se zájmem o studium historie, univerzitním studentům různých oborů, ale také studentům nižších ročníků historických věd, kteří se chtějí o pomocných vědách historických dovědět něco více.
Druhá úroveň bude určena zkušenějším, kteří si budou moci prohloubit své znalosti a dovednosti na zajímavých ukázkách historických pramenů. Tato úroveň je určena pokročilejším studentům historických věd, absolventům i doktorandům, ale také pracovníkům paměťových institucí, kteří si chtějí rozšířit své obzory.
Ve druhé úrovni si můžete vybrat přednášky se zaměřením na středověk či raný novověk. Navíc bude možné zvolit paralelní program v angličtině.

Novinkou je tematický blok „Jak se lež stává pravdou“ o falzátorství, dezinformacích a propagandě v dějinách.

Přihlášení a platba do 17. června 2024.

Ceny za letní školu: základní cena 2.600 Kč; pro členy České archivní společnosti 2.400 Kč; pro studenty 2.200 Kč; pro studenty členy České archivní společnosti 2.000 Kč.

Pro bližší informace kontaktujte p. Olgu Barovou: barova@phil.muni.cz, tel.: 549 49 3356

Registrace (základní cena) Registrace členové ČAS Registrace studenti Registrace studenti - členové ČAS

Výběr z programu:

Zlatá bula sicilská a její sestry (Petr Elbel)
Erb a pečeť v kultuře středověku (Tomáš Krejčík/Lukáš Führer/Petr Houzar)
Od rukopisu k tištěné knize (Lukáš Führer/Jiří Dufka)
Sláva pražského groše (Dagmar Grossmannová)

Písemné prameny heraldiky (Tomáš Krejčík)
Počátky městských knih v Brně (Dalibor Havel)
„Oni pak ne podle tohoto Municipálu, ale podle práva Justiniánového slyšáni a rozeznáni bejti mohli.“ K významu římského práva v předbělohorském Brně (Lenka Šmídová Malárová)

Vytváření falešných vzpomínek v pozdně středověkých Čechách (Lucie Doležalová)
Jindřich z Isernie, dezinformátor v královské kanceláři? (Jan Slíva)
Falešné mince v 15. století – jak je vyrobit a odhalit… (Dagmar Grossmannová/Lukáš Richtera)
Falza a propaganda ve službách středověkého řádu (Klára Hübner)

Late medieval bindings from the Brno-Vienna region: Recognize – describe – date (Maria Theisen)
False warriors, false battles and false sources: A look behind the scenes of Swiss chroniclers (Heinrich Speich)

Kompletní program ke stažení

Zpracování a ochrana osobních údajů.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.