In vino cultura: Víno jako kultura překračující hranice

  • 19. – 22. října 2022
  • Moravské zemské muzeum, Zelný trh 5, Brno / FF MU, Arna Nováka 1, Brno

Víno je od pradávna součástí evropských dějin a kultury. Vždy bylo součástí životů společenských elit i lidí žijících na okraji společnosti. Spojuje dějiny tradiční agrární společnosti středověku a raného novověku s dějinami moderní doby. Pěstování vína zásadním způsobem ovlivnilo sociální i kulturní struktury, demografické a antropologické poměry a do značné míry se dotýkalo vzájemných vztahů národů a etnických skupin žijících ve střední Evropě, včetně Němců, Rakušanů, Lichtenštejnců a Čechů.

Konference „In vino cultura“ se bude zabývat dějinami vína ve střední Evropě především prostřednictvím sociáněhistorických, kulturněhistorických a antropologických metod. Na jejím uspořádání se podílí Česko- německá a Slovensko-německá komise historiků, Česko-lichtenštejnská komise historiků a Stálá konference českých a rakouských historiků. Geografický rámec konference je tak vymezen především jižní Moravou, Dolními Rakousy a jihozápadním Slovenskem. Vzhledem k předpokládaným příspěvkům je ovšem očekáván také širší „celoevropský“ geografický záběr, především do německého a lichtenštejnského Porýní.

Ohlášeno je celkem 16 referátů v délce cca 20 minut s následnou diskusí, součástí bude také večerní veřejná přednáška. Jednací řečí konference bude němčina, popř. angličtina, veřejná přednáška bude tlumočena do češtiny.

Program

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.