Klinická psychologie: východiska a posuny

  • 4. dubna 2024
    10:30 – 11:30
  • zasedaní místnost děkanátu, budova C (2. podlaží), Arna Nováka 1, Brno

Do přednáškového cyklu Artes liberales Brunenses čestných a externích členů Vědecké rady FF MU přijal pozvání prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc., z Psychologického ústavu FF MU. 

Psychologii jako samostatné vědecké disciplině je letos 150 let. Byla třetí vědou (po fyzice a chemii), která začala používat experimentální metodu. Okouzlení z úspěchů přírodních věd na počátku minulého století se promítá např. do psychoanalýzy. Freud však stojí ještě pevně na zemi ve srovnání s Jungem. Němec Lewin obrací znovu pozornost k přírodním vědám. Za zrod klinické psychologie je považováno zřízení Psychologické kliniky v Pensylvánii Lightmerem Witmerem v roce 1896.

V průběhu dalších let se klinické specializace diferencovaly a došlo k relativnímu osamostatnění jednotlivých odborností, jako je psychodiagnostika, psychoterapie nebo kognitivní vědy. Proces komputerizace zaujal pevné místo ve všech odvětvích psychologie a nutně vede k integraci na straně jedné a k relativní samostatnosti na straně druhé. Charakteristickým rysem současné klinické psychologie je přítomnost tendence ke sbližování, ale současně i vzdalování jejich jednotlivých oblastí.

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.