Missa Super Undique flammatis Jacoba Handla Galla a chorál ze svatojakubského graduálu 1493

 • 4. listopadu 2019
  20:00
 • Červený kostel, Komenského nám. 2, Brno

Renesanční polyfonii a intrády v podání Ensemble Versus se souborem Capella Ornamentata doplní chorální zpěvy z graduálu svatojakubské farnosti v Brně (1493).
Koncert se uskuteční v rámci 54. mezinárodního hudebněvědného kolokvia Brno.

Když byl v roce 1579 zvolen olomouckým biskupem Stanislav Pavlovský (z. 1598), dostala rudolfínská Morava do svého čela skutečného knížete a načas se přinejmenším uklidnila situace na olomouckém biskupském stolci. „Řekl Bůh, budiž mír“, jak se zpívá v oslavném motetu Jacoba Handla Galla (cca 1550–1591) Undique flammatis, které k této příležitosti vzniklo a je dnes prvním známým Handlovým tiskem. Neobvyklou sedmihlasou sazbu Handl zachoval i ve stejnojmenné mši, v níž jsou jednotlivé hudební motivy moteta rozpracovány.

Missa Super Undique flammatis vyšla v rámci prvního Handlova hudebního tisku (Selectiores quaedam missae, Praha 1580). Tehdejší kapelník olomouckého biskupa použil v pěti částech mešního ordinaria pasáže (začátek moteta se tak stal začátkem téměř všech částí mše) i motivy původní skladby. Radostné zvolání „budiž mír“ použil například v části Credo u textu „A stal se člověkem“, závěrečnou polyfonní pasáž „prchni ohni“ pro text „sestoupil z nebe“ a především pro závěr každé části (Amen).

Program doplňují díla cisterciáka Johanna Nucia (z. 1620) a dvou skladatelů spojených s pražským dvorem císaře Rudolfa II. Alessandra Orologia (z. 1633) a Nicolause Zangia (z. 1617). Zangius, jemuž oba soubory věnovaly své první společné CD (Cantiones sacrae), na počátku 17. století působil také na Moravě a ve Vídni vydal sbírky německých písní (1611) i latinských motet (1612).

Program

 • Alessandro Orologio: Intrada IV à 5
 • Jacobus Handl Gallus: Undique flammatis à 7
 • Terribilis est locus (chorální introitus)
 • Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique à 7 (Kyrie, Gloria) 
 • Locus iste (chorální graduale)
 • Giovanni Paolo Cima: Sonata à 2 (Concerti Ecclesiastici, Milano 1610)
 • Gaude Christi mater ecclesia (sekvence ze svátku sv. Jakuba)
 • Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique à 7 (Credo)
 • Domine Deus (chorální ofertorium)
 • Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique à 7 (Sanctus)
 • Girolamu Frescobaldi: Toccata per l’elevatione
 • Jacobus Handl Gallus: Missa Super Undique à 8 (Agnus Dei)
 • Domus mea (chorální communio)                
 • Johannes Nucius: Ego sum panis vivus à 6
 • Nicolaus Zangius: Exultate justi in Domino à 6

Ensemble Versus (komorní sbor pro duchovní hudbu, Brno), vedoucí Vladimír Maňas

 • Chorální zpěvy diriguje Ondřej Múčka

Capella Ornamentata (soubor starých nástrojů pro intepretaci hudby 16. a 17. století),
umělecký vedoucí Richard Šeda

 • Richard Šeda, Vlastimil Kovář – cinky
 • Pavel Novotný, Ondřej Sokol – trombóny
 • Jan Klimeš – dulcian
 • Miloslav Študent – theorba
 • Martin Jakubíček j. h. – varhanní positiv

Načítám mapu…

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.