Petra Dotlačilová: „Materiální obrat“ a praxeologie v divadelním výzkumu

„Materiální obrat“ a praxeologie v divadelním výzkumu

Přednáška nejprve představí teoretická východiska tzv. „materiálního obratu“ a jeho konsekvence v podobě nových přístupů ke studiu kultury, potažmo divadelní historie. V druhé části se zaměří na konkrétní příklad z autorčina výzkumu, propojující historické studium divadla s uměleckou praxí. Představí tak metody experimentální rekonstrukce a praxeologie, při níž se historický kostým a interpretační technika (zpěv, tanec, gesto) dostává do svého původního materiálního kontextu (dobové divadlo a osvětlení). Tyto metody mohou badatelům poskytnout určitý typ praktické a estetické zkušenosti, která jim umožní pohlédnout na divadelní historii v novém světle a klást nové otázky.

MgA. Petra Dotlačilová, Ph.D. et Ph.D. (*1987)
Absolventka Italianistiky na FF UK, taneční vědy na Akademii múzických umění (doktorát 2016) a divadelní vědy na Stockholm University (doktorát 2020). Ve své badatelské činnosti se zabývá divadlem 18. století v Evropě, se zaměřením na operu, balet a divadelní kostým. Z teoretického a metodologického hlediska se zabývá konceptem materiality a kombinací teorie a praxe v historickém výzkumu. Spolupracovala na výzkumném projektu Ritual design for the ballet stage na Univerzitě v Lipsku (2015 a 2017), a od roku 2014 se podílí na projektu Performing Premodernity na Stockholm University, který kombinuje akademický a umělecký výzkum opery a divadla pozdního 18. století, organizuje workshopy a tvoří divadelní inscenace. Přednášela na Stockholm University, Aalto University v Helsinkách, nebo Sorbonne Université v Paříži. Vedle badatelské práce se věnuje kritické reflexi baletu, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu, je interním členem redakce Tanečních aktualit.cz.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.