Vybudovali jsme moderní zázemí pro výzkum a studium humanitních věd

1. 10. 2011

zahájení rekonstrukce

30. 9. 2015

ukončení projektu

Architektura propojuje tradici s moderností

Tři budovy postavené v letech 1872, 1905 a 1923 prošly výraznou úpravou, která se soustředila na vytvoření moderního prostředí vhodného pro výuku a výzkum, stejně jako na ekologicky šetrný provoz. Architektonické řešení navrhl Petr Pelčák, jemuž se podařilo zkombinovat novodobou funkcionalistickou účelnost s historickou výzdobou v podobě odlitků antických soch.

450 milionů Kč

celkové výdaje projektu

Nové prostory pro výuku

Díky rekonstrukci, započaté v roce 2011 a dokončené v roce 2015, se výrazně zvýšila kapacita výukových prostor. Za posledních patnáct let se počet studentů Filozofické fakulty MU téměř ztrojnásobil – projekt CARLA zajistil, aby toto navýšení nemělo vliv na kvalitu výuky. Více poslucháren vybavených moderní výukovou technikou znamená mimo jiné i více kurzů, z nichž si mohou studenti vybírat.

30 učeben

počet nových multimediálních výukových prostor

2 laboratoře

moderní zázemí pro výzkum

Laboratoř pro experimentální humanitní vědy

Projekt CARLA vytvořil kvalitní zázemí pro vědecké týmy fakulty. K výzkumné infrastruktuře patří také i špičkově vybavená HUME lab – Laboratoř pro experimentální humanitní vědy. Kromě dvou multifunkčních pokusných prostor je vybavena i mobilním zařízením pro výzkum v terénu. 

80

plocha nových laboratoří v metrech čtverečních

Více místa pro knihy

Přibližně pětina zrekonstruovaného prostoru slouží jako sklady knižních fondů. Nově v budovách sídlí Knihovna Tomáše Garriguea Masaryka, v níž mohou zájemci studovat nejen dílo Masaryka samotného, ale také publikace věnované jemu a obecně dějinám české filozofie 19. a 20. století. Zázemí zde našla i rozsáhlá knihovna Historického ústavu s 55 tisíci knihovních jednotek.

1 800

plocha pro knihy a knihovní služby v metrech čtverečních

Výkonný robotický skener pro digitalizaci knih, fotografií a filmů

Kromě zpřístupnění knih ve fyzické podobě fakulta rovněž intenzivně pracuje na jejich digitalizaci. V nových podmínkách byl zahájen provoz výkonného robotického skeneru pro digitalizaci knih, fotografií a filmů, který dokáže za hodinu oskenovat více než 2000 stran.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.