Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU

Web knihovny

800 000

knihovních jednotek

12 000

registrovaných uživatelů

150

individuálních studijních míst

7

týmových studoven

Široká nabídka zdrojů

Knihovna nabízí rozsáhlé a cenné zdroje, které jsou předpokladem pro úspěšné studium a výuku i vědeckou a výzkumnou činnost. Značná část tištěného fondu je uložena v ústřední knihovně, nezanedbatelnou složku tvoří rovněž dílčí knihovny jednotlivých ústavů a kateder. Krom knih a časopisů nabízí knihovna k zapůjčení také deskové hry. 

Knihovna zajišťuje a podílí se na zajištění přístupu k řadě elektronických informačních zdrojů. Dostupné jsou například multioborové databáze JSTOR, ProQuest Central nebo EBSCO a mnoho dalších. 

Přehled zdrojů

Podpora pro studenty i akademiky

Knihovna zajišťuje základní výpůjční služby včetně výpůjček z jiných knihoven. Nabízí přístup k internetu a zařízením pro tisk, skenování a kopírování.

Studentům a výzkumníkům poskytuje podporu ve formě konzultací, online materiálů a vzdělávacích akcí. Zajišťuje nákup nových zdrojů a výměnu publikací mezi institucemi.

Nabídka podpory

Vzdělávací lekce a workshopy

Knihovna pravidelně pořádá lekce a workshopy zaměřené na práci s informacemi a informačními zdroji. Důraz je kladen také na citační etiku a rozvoj studijních dovedností. Do programu jsou zařazovány přednášky externistů na žádaná témata, jako je tvorba odborného textu nebo práce s kancelářskými programy. Do vzdělávací nabídky patří také akce pro doktorandy a výzkumníky. 

Nabídka lekcí a workshopů

Prostory pro studium i odpočinek

Ke knihovně patří krom hlavní budovy F také týmové studovny a Čítárna v blízké budově D. Studenti tak mohou nerušeně studovat v tichu hlavní budovy, pracovat na skupinových projektech v jedné ze šesti týmových studoven, odpočívat mezi přednáškami v Čítárně nebo zkoušet nové technologie v Makerspace. Zaměstnanci mají k dispozici týmovou pracovnu.

Přehled prostor

Architektonický skvost a srdce fakulty

V letech 2000–2002 byla vybudována nová budova knihovny podle návrhu akademického architekta Ladislava Kuby a Ing. Tomáše Pilaře, M.A.

Vůči okolní městské zástavbě je knihovna navržena jako kontrastní, jednoduchý objekt, což vyjadřuje její význam pro život fakulty. Kontrasty se projevují také v materiálech interiérů stavby – hrubou monolitickou betonovou konstrukci doplňuje kalené sklo s barevným potiskem, ocelové prvky v práškové barvě, nerezová ocel a barevné akcenty koberců a informačních prvků. Stavba získala řadu ocenění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.