Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU

listopad 2000

zahájení výstavby

březen 2002

otevření knihovny

Architektonický skvost a srdce fakulty

V letech 2000–2002 byla vybudována nová Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU. Budovu knihovny navrhli akademický architekt Ladislav Kuba a Ing. Tomáš Pilař, M.A.

Vůči okolní městské zástavbě je knihovna navržena jako kontrastní, jednoduchý objekt, což vyjadřuje její význam pro život fakulty. Kontrasty se projevují také v materiálech interiérů stavby – hrubou monolitickou betonovou konstrukci tak doplňuje kalené sklo s barevným potiskem, ocelové prvky v práškové barvě, nerezová ocel a ostře barevné akcenty koberců a informačních prvků.

Stavba získala řadu ocenění.

Grand Prix Obce architektů 2002

Cena unie výtvarných umělců 2002

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Knihovní fondy

Ústřední knihovna FF MU disponuje rozsáhlými a cennými fondy, které jsou předpokladem nejen pro úspěšné studium a výuku studentů, ale i pro vědeckou a výzkumnou činnost. Tyto fondy zahrnují literaturu převážně z oblasti humanitních věd. Jejich značná část je uložena v ústřední knihovně, nezanedbatelnou složku knihovního fondu tvoří rovněž dílčí knihovny jednotlivých ústavů a kateder.

více než 800 tisíc jednotek

knižní fond Ústřední knihovny FF MU

Elektronické informační zdroje

Ústřední knihovna FF MU centrálně zajišťuje multioborové elektronické informační zdroje (EIZ) pro široké spektrum vědních oborů pěstovaných na fakultě. Dostupné jsou například plné texty vědeckých časopisů z kolekcí Humanities & Social Sciences prestižních vydavatelství Oxford University Press a Cambridge University Press či plnotextový digitální archiv významných amerických vědeckých časopisů JSTOR (Journal Storage). V rámci předplatného plnotextové databáze prestižního vydavatelství Taylor & Francis je dostupná kolekce Social Science & Humanities Library, která obsahuje více než 1 400 titulů.

Ve spolupráci s Národní knihovnou umožňuje ústřední knihovna přístup k plnotextovým a bibliografickým zdrojům pro oblast knihovnictví a informační vědy Library & Information Science Source. Společně s Knihovnicko-informačním centrem MU dále zpřístupňuje některé z nejrozsáhlejších plnotextových databází na světě: ProQuest Central, Wiley Online Library a ScienceDirect (nakladatelství Elsevier).

Studenti a zaměstnanci mohou využít monitoringu denního tisku v rámci databáze Anopress.

EIZ na stránkách Ústřední knihovny FF MU

více než 12 tisíc čtenářů

registrovaní uživatelé knihovny

Kurzy informačního vzdělávání

Ústřední knihovna FF MU pravidelně pořádá kurzy zaměřené zejména na práci s elektronickými informačními zdroji, databázemi a softwarovými nástroji. Důraz je kladen také na citační etiku a aplikaci citačních norem. Do programu jsou zařazeny přednášky externistů na žádaná témata, jako je tvorba odborného textu nebo time management.

Především pracujícím studentům se knihovna věnuje v rámci tzv. večerní školy. Studentům doktorského studia připravuje semináře na míru podle jejich potřeb a požadavků – např. Pedagogické minimum pro doktorandy, EIZ pro doktorandy nebo semináře rozvíjející prezentační dovednosti.

800 studentů

absolvuje ročně kurzy informačního vzdělávání

Studijní a relaxační zóna

Na konci listopadu 2015 byly v suterénním prostoru Ústřední knihovny FF MU vytvořeny podmínky pro skupinové studium. Zde mohou studenti pracovat v týmech nebo relaxovat mezi přednáškami. K dispozici je 16 studijních míst, v případě potřeby lze jejich počet navýšit.

Do knihovny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.