Budova FF, Jaselská 18, budova J, Gorkého-Jaselská

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky

Sídlo: Jaselská 201/18, 602 00 Brno, budova J
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1546
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 22 14
Pedagogičtí pracovníci: 21 13
Profesoři: 2 1
Docenti: 5 3
Odborní asistenti: 6 3
Asistenti: 4 3
Lektoři: 4 3
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 5 5
Celkový počet vyučujících: 40 26
zaměstnanců: 22 14
studentů: 14 8
externistů: 5 5
Celkový počet doktorských studentů: 24 16
z toho v kombinované formě: 9 7

platné ke dni 6. 8. 2020