Budova FF, Joštova 13, budova M, Hlavní budova - z boku

Ústav archeologie a muzeologie

Sídlo: Joštova 220/13, 662 43 Brno, budova M
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 1539
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 58 22
Pedagogičtí pracovníci: 17 8
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 0
Odborní asistenti: 7 2
Asistenti: 1 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 5 5
Odborní a techničtí pracovníci: 35 10
Ostatní zaměstnanci: 6 4
Celkový počet externích pracovníků: 45 21
Celkový počet vyučujících: 53 20
zaměstnanců: 29 13
studentů: 8 4
externistů: 16 3
Celkový počet doktorských studentů: 57 31
z toho v kombinované formě: 8 4

platné ke dni 21. 9. 2020