Budova FF, Gorkého 14, budova A, Budova A

Historický ústav

Sídlo: Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A
Korespondenční adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
telefon: 549 49 3067
549 49 1531
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 24 7
Pedagogičtí pracovníci: 18 2
Profesoři: 6 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 10 1
Odborní a techničtí pracovníci: 3 2
Ostatní zaměstnanci: 3 3
Celkový počet externích pracovníků: 8 3
Celkový počet vyučujících: 25 3
zaměstnanců: 18 2
studentů: 3 1
externistů: 4 0
Celkový počet doktorských studentů: 54 20
z toho v kombinované formě: 9 6

platné ke dni 13. 8. 2020