Personální oddělení

 • Kontakt
  telefon: 549 49 1503
  e-mail:
 • Adresa

  Filozofická fakulta MU
  jméno a příjmení adresáta
  Personální oddělení
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00–12:00  
  Úterý 9:00–12:00  
  Středa 9:00–12:00  
  Čtvrtek 9:00–12:00  
  Pátek 9:00–12:00  

O pracovišti

Agenda oddělení

Personální oddělení zajišťuje personální agendu, agendu dohod konaných mimo pracovní poměr a mzdovou agendu. Do jeho kompetence náleží:

Pracovní poměry:

 • výběrová řízení
 • nástup a ukončování
 • změny pracovních smluv
 • zaměstnávání cizinců
 • pracovnělékařské prohlídky
 • docházka
 • mateřská a rodičovská dovolená
 • projekty – příprava, sledování, nastavení úvazků
 • zaměstnanecké benefity

Dohody konané mimo pracovní poměr:

 • dohody o provedení práce
 • dohody o pracovní činnosti

Mzdové účetnictví

Zaměstnanci

Mgr. Veronika Janíková, MBA

vedoucí oddělení – Personální oddělení

telefon: 549 49 5884
e‑mail:
Agenda
 • Metodické řízení personální agendy
 • Vedení personálního týmu
 • Konzultace v oblasti personální administrativy, aplikace pracovního práva a péče o zaměstnance
 • Agenda mateřské a rodičovské dovolené

Ing. Jana Marečková

personalistka – Personální oddělení

telefon: 549 49 6436
e‑mail:
Agenda
 • agenda neprojektových dohod konaných mimo pracovní poměr
 • agenda výběrových řízení
 • správa docházky
 • multisport karty

Mgr. Hana Richterová

personalistka – Personální oddělení

e‑mail:
Agenda
 • agenda týkající se projektových dohod konaných mimo pracovní poměr
 • agenda podpory projektů

HR Award

Mgr. Silvie Rampouchová
telefon: 549 49 8030
e‑mail:
Agenda
 • Metodické vedení agendy HR Award

Ing. Dáša Ayadi
telefon: 549 49 3555
e‑mail:
Agenda
 • agenda HR Award
 • agenda výběrových řízení

Mzdová účtárna

Důležité termíny

Pracovní poměry

Agenda Termín Vyřizuje
Návrh na vypsaní VŘ Alespoň 5 pracovních dní před požadovaným datem zveřejnění Mgr. Brázdová Urbanová
Návrh na uzavření pracovní smlouvy – občan EU Alespoň 15 dní před požadovaným nástupem Mgr. Brázdová Urbanová
Bc. Michaela Hermanová (projekty)
Návrh na uzavření pracovní smlouvy – občan mimo EU Alespoň 4 měsíce před plánovaným nástupem Mgr. Brázdová Urbanová
Bc. Michaela Hermanová (projekty)
Návrh na změnu pracovní smlouvy (včetně změn zdrojů financování, osobního ohodnocení, výše úvazku...) Do 20. dne v měsíci předcházejícímu měsíci, od kterého má být změna účinná Mgr. Brázdová Urbanová
Bc. Michaela Hermanová (projekty)
Návrh na prodloužení pracovního poměru 2 měsíce před uplynutím doby určité Mgr. Brázdová Urbanová
Uzavření docházky Předposlední pracovní den v měsíci Mgr. Brázdová Urbanová
Ing. Jana Marečková
Elektronické návrhy odměn Předposlední pracovní den v měsíci Mgr. Veronika Janíková

Dohody

Agenda Termín Vyřizuje
Odevzdání podepsaného formuláře dohody 5 pracovních dní před účinností dohody Ing. Jana Marečková
Mgr. Hana Richterová (projekty)
Odevzdání výkazů k dohodám (elektronicky) Do 20. dne v měsíci, za nějž je výkaz odevzdáván Ing. Jana Marečková
Mgr. Hana Richterová

Při nedodržení stanovených termínů nemůžeme garantovat včasné vyřízení požadavku.

Správce stránky

Mgr. Veronika Janíková, MBA
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.