Oddělení projektové podpory

 • Kontakt

  Mail: veda@phil.muni.cz
  Telefon: Dle kompetencí jednotlivých zaměstnanců

 • Adresa

  Sídlo a korespondenční adresa:
  Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  jméno a příjmení adresáta
  Oddělení projektové podpory
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00 – 12:00  
  Úterý 9:00 – 12:00  
  Středa 9:00 – 12:00  
  Čtvrtek 9:00 – 12:00  
  Pátek 9:00 – 12:00  

  *dále dle domluvy

O pracovišti

Agenda oddělení

Pracoviště zajišťuje podporu a poradenství vědeckým a výzkumným pracovníkům fakulty.

Oblasti působnosti oddělení:

 • Podpora a poradenství pro interní, národní a mezinárodní grantová schémata, včetně informování fakultní veřejnosti o vyhlašovaných výzvách a koordinace podávání návrhů do jednotlivých výzev.
 • Vyhledávání vhodných grantových schémat pro výzkumné týmy FF MU.
 • Metodická podpora při přípravě návrhu projektů i při jejich řešení.
 • Koordinace systému hodnocení kvality výzkumu a vývoje na FF MU.
 • Metodická podpora vykazování výzkumné a umělecké činnosti (RIV, RUV).
 • Monitoring výzkumné a vývojové výkonnosti v rámci FF MU.

Zaměstnanci

Vedoucí oddělení

Ing. Bc. Markéta Jurášová

vedoucí oddělení – Oddělení projektové podpory

telefon: 549 49 4722
e‑mail:
Agenda
 • Vedoucí oddělení
 • Děkanský grant
 • Specifický výzkum
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Smluvní výzkum
 • Výzkumné infrastruktury

Zaměstnanci

Agenda
 • Grantová agentura MU (GAMU)
 • Grantová agentura ČR (GAČR)
 • Fondy EHP a Norska; Technologická agentura ČR (TAČR) program KAPPA
 • MŠMT - Centralizované rozvojové projekty, INTER-EXCELLENCE, ERC CZ
 • Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV)
 • Projekty JMK, MMB
Agenda
 • Horizon Europe - MSCA, ERC, Societal Challenges
 • MMR - INTERREG
 • Mezinárodní visegradský fond
 • Joint Initiative on Cultural Heritage (JPI CH)
 • COST ACTION
 • Další granty a nadace v zahraničí

Mgr. Libor Zajíc
telefon: 549 49 8781
e‑mail:
Agenda
 • MK - NAKI, VISK, Podpora tradiční lidové kultury
 • Technologická agentura ČR (TA ČR)
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo obrany
 • MŠMT - Mobility
 • Interní rozvojové programy
 • Další granty a nadace v ČR
 • Kontakt FF MU pro RUV

Proděkan pro výzkum a projektovou činnost 

Informace pro zaměstnance

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.