Děkanský grant

Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU

Děkanský grant


O programu

Účelem fondu je finanční podpora tvůrčí činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty MU. Grantový fond podporuje badatelské a publikační aktivity. Podpora je určena především projektům, které mohou v některých případech doplňovat náročnější projekty podporované některou z grantových agentur.

Návrh projektu: Návrh projektu se zadává v ISEPu v Editoru návrhů projektů pomocí zvolení šablony "Interní projekty FF: program děkana FF". Návrh projektu je možné zadávat v období od 11. 1. do 28. 2., mimo toto období není šablona aktivní.

Čerpání grantu: Do 30. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení.      

Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 28. únoru roku následujícího po zahájení grantu. Publikační výstup musí být napsán do konce roku, kdy grant začal, a publikován do konce následujícího roku.

Statut grantového fondu

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.

Termín podání návrhu: 11. 1. - 28. 2.

Zahájení grantu:  od vyhlášení výsledků - předpoklad březen


Kontaktní osoba


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.