Děkanský grant

Grantový fond pro akademické pracovníky FF MU


O programu

Účelem fondu je finanční podpora tvůrčí činnosti akademických pracovníků Filozofické fakulty MU. Grantový fond podporuje badatelské a publikační aktivity. Podpora je určena především projektům, které mohou v některých případech doplňovat náročnější projekty podporované některou z grantových agentur.

Návrh projektu: Návrh projektu se zadává v ISEPu v Editoru návrhů projektů pomocí zvolení šablony "Interní projekty FF: program děkana FF". Návrh projektu je možné zadávat v období od 1. 10. do 30. 11., mimo toto období není šablona aktivní.

Čerpání grantu: Do 30. listopadu roku, kdy grant začal, je třeba vyčerpat přidělené peníze a odevzdat účetní doklady na ekonomické oddělení.      

Odevzdání zpráv a výstupů: Závěrečná zpráva se podává k 28. únoru roku následujícího po zahájení grantu. Publikační výstup musí být napsán do konce roku, kdy grant začal, a publikován do konce následujícího roku.

Závěrečná zpráva Statut grantového fondu

Harmonogram soutěže

Přesný harmonogram na daný rok bude vždy zveřejněn v aktualitách k programu.

Termín podání návrhu: 1. 10. - 30. 11.

Zahájení grantu:  únor následujícího roku


Kontaktní osoba

Ing. Bc. Markéta Jurášová
telefon: 549 49 1506
e‑mail:

Více článků

Přehled všech článků