Zahraniční oddělení

 • Adresa

  Filozofická fakulta MU
  jméno a příjmení adresáta
  Zahraniční oddělení
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno

 • Úřední hodiny
  Pondělí 9:00–12:00  
  Úterý 9:00–12:00  
  Středa 9:00–12:00  
  Čtvrtek  
  Pátek 9:00–12:00  
Z důvodu současné epidemiologické situace nemůžeme garantovat flexibilitu ve vydávání dokumentů.

Prosím kontaktujte nás s předstihem.

Studijní pobyty, stáže a stipendia

Více informací o možnostech výjezdů na studijní (případně pracovní) pobyty a stáže či letní školy najdete zde.

Seznam oborových koordinátorů a pověřených osob se nachází zde.

Obecné normy a pokyny k uznávání zahraničních pobytů pro MU jsou na stránkách CZS, pokyny pro FF pak také zde.

Stálá nabídka zahraničních pobytů a stáží

Live Stream v rácmi Erasmus Week na MU

Aktuální nabídka studijních pobytů, stáží a stipendií

Všechny nabídky

Podpora internacionalizace

IRP MU

Na základě rozhodnutí vedení MU budou finanční prostředky z interního rozvojového projektu „Podpora internacionalizace MU“ čerpány i letos na základě vnitřní soutěže s následujícími termíny a podmínkami:

 1. Aktuálně je vypsána výzva, jejíž uzávěrka je k 17. 2. 2021

V tomto termínu se předkládají žádosti strategického a rozvojového charakteru na období 2021 - 2023. Modifikace požadavků pro roky 2022 a 2023 se předpokládá vždy na začátku daného roku.

Výzva IRP MU 2021

Aktuální výzvy

Projektová podpora

ZO FF MU poskytuje projektovou podporu při přípravě mezinárodních projektů v programech Erasmus, CEEPUS, AKTION, Fondy EHP atd.
Podporu nabízíme zejména po administrativní stránce – pomůžeme Vám nastavit správně celý proces podání projektu (posloupnost jednotlivých kroků ve vztahu k poskytovateli financí i ve vztahu k vnitřním procesům MUNI) vč. zajištění potřebných podpisů (pana rektora, pana děkana atd.) a evidence projektu v INETu.

Chystáte-li se tedy podat projekt v některém z těchto programů, prosím, obraťte se na níže uvedenou kontaktní osobu.

Aktuální výzvy

Všechny projekty

Newsletter

Načítám...

O pracovišti

Agenda pracoviště

Zahraniční oddělení poskytuje podporu a informace v následujících oblastech:

 • mobilita studentů a akademiků (přijíždějící, vyjíždějící)
 • podpora výzkumných a mobilitních projektů se zahraniční účastí
 • revize mezinárodních smluv
 • stipendia přijíždějících zahraničních studentů
 • zahraniční marketing

Zaměstnanci

Mgr. Michaela Hrazdílková

vedoucí oddělení – Zahraniční oddělení

telefon: 549 49 1513
e‑mail:

Agenda

 • administrace studia studentů v anglicky akreditovaných programech
 • podpora při přípravě mobilitních projektů se zahraniční účastí (Erasmus, AKTION, CEEPUS, Fondy EHP, ...)
 • interní rozvojové projekty na podporu internacionalizace (IRP FF a IRP MU)
 • revize mezinárodních smluv (výměna studentů - mezifakultní smlouvy, Memorandum of Understanding, dohody o spolupráci, Joint/Double Degree)
 • stipendia přijíždějících zahraničních studentů
 • administrace výběrového řízení pro Erasmus+ Staff Training

Agenda

 • ověřování zahraničního vzdělání (tzv. verifikace) pro anglicky akreditované program
 • statistické zpracování mobilit za uplynulý kalendářní rok

Agenda

 • mobilita studentů v rámci programu CEEPUS, AKTION, Krajané, mezifakultních smluv (Asie), mezivládních dohod, Freemover
 • mobilita akademiků v rámci programu CEEPUS
 • komunikace se zahraničními partnery
 • evidence a distribuce propagačních předmětů fakulty pro zahraniční reprezentace
 • správa webových stránek oddělení

Agenda

 • mobilita studentů v rámci mezifakultních smluv, partnerských univerzit, stipendisté (Kabinet češtiny pro cizince), Erasmus + praktické stáže, Freemover
 • mobilita akademiků v rámci družebních pobytů
 • komunikace se zahraničními partnery
 • pojištění zaměstnanců do zahraničí v rámci služebních cest
 • kontaktní osoba pro letní školy organizované na fakultě
 • správa webových stránek oddělení

Agenda

 • zahraniční marketing programů akreditovaných v angličtině (marketingové kampaně na sociálních sítích, reprezentace fakulty na veletrzích, komunikace s agenturami, správa online portálů)
 • přijímací řízení studentů do anglicky akreditovaných programů
 • správa webových stránek oddělení

Proděkan pro zahraniční vztahy

doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.


telefon: 549 49 1555
e‑mail:
Správce stránky

Mgr. Zdeňka Pulicarová
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.