Zaměstnanci fakulty

PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

lektorka – Psychologický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. C/C.529a
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6283
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., narozena 24.7.1976 v Brně
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU
  Psychologický ústav
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • lektorka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004-2007 kombinované postgraduální studium klinické psychologie, disertační práce : "Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování"
 • 2002 ukončení doplňujícího pedagogického studia k získání učitelské způsobilosti
 • 2000-2004 prezenční postgraduální studium klinické psychologie
 • 1995-2000 magisterské studium jednooborové psychologie, diplomová práce: "Možnosti a meze psychologie písma v diagnostice psychosomatických pacientů"
 • 1997-1999 dvouleté studium psychologie písma
Přehled zaměstnání
 • od 07/2023: Psychologický ústav FF MU, lektorka
 • 11/2007 - 06/2023: Psychologický ústav FF MU, odborná asistentka
 • 09/2005 - 10/2007: Psychologický ústav FF MU, asistentka
 • 02/2005 - 08/2005: Psychologický ústav FF MU, odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • od 2005 výuka na PsÚ FF MU - aktuálně:
 • Základy pracovní psychologie
 • Psychologie práce a řízení
 • Aplikovaná pracovní psychologie
 • Trénink asertivního jednání
 • Development centre
 • Práce s dětmi s poruchou autistického spektra
 • https://is.muni.cz/auth/osoba/10547#vyuka
 • 2001-2004 výuka v rámci postgraduálního studia: Sociální psychologie - semináře, Psychosociální stres a jeho zvládání, Psychologie písma
 • 2001-2002 externí výuka psychologie na VZŠ J. Podsedníka v Brně
 • 2000-2002 externí výuka na ESF MU - semináře k předmětu Psychologie pro ekonomy
 • 2000-2001 externí výuka psychologie na VZŠ Merhautova v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní oblasti výzkumného zájmu: psychologie zdraví, chování související se zdravím, psychosomatika, pracovní angažovanost
 • 2021 (MUNI) řešení ročního projektu specifického výzkumu "Specifika pracovní angažovanosti u vybraných profesí v kontextu pandemie COVID-19"
 • 2020 (MUNI) řešení ročního grantového projektu "Duševní zdraví českých a francouzských vysokoškolských studentů ve vztahu k dispozičnímu optimismu a chování souvisejícímu se zdravím"
 • 2019 (MUNI) řešení ročního grantového projektu "Protektivní a rizikové faktory ovlivňující průběh pooperační adaptace pacientů s chronickým kardiovaskulárním onemocněním"
 • 2012 - 2013 (GAČR) spoluúčast na řešení grantového projektu "Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence"
 • 2010 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Inovace předmětu Prezentační dovednosti"
 • 2009 - 2011 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování"
 • 2005 - 2007 (GAČR) řešení tříletého grantového projektu "Předpoklady životní spokojenosti a zdraví současných vysokoškolských studentů"
 • 2002 (FRVŠ) řešení ročního grantového projektu "Psychosociální stres a jeho zvládání"
  Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/10547#publikace
Universitní aktivity
 • 2006 - 2009 výkonná redaktorka psychologické řady Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (řada P, Annales psychologici)
Mimouniversitní aktivity
 • Od r. 2004 členka Českomoravské psychologické společnosti - sekce psychologie zdraví
Vybrané publikace
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Společně na spektru. 2023. URL info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Jak vzniká pracovní psycholog. Brno: Česká asociace psychologů práce a organizace, 2023. Networkingová snídaně České asociace psychologů práce a organizace s následným odborným programem. info
 • OČENÁŠEK, Vojtěch, Kateřina WOLFOVÁ a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Work engagement of primary school teachers in the context of self-determination theory. Online. In Gómez Chova, L.; López Martínez, A.; Candel Torres I. ICERI2021 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2021, s. 3591-3599. ISBN 978-84-09-34549-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/iceri.2021.0866. URL info
 • WOLFOVÁ, Kateřina, David LACKO a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Vybrané psychologické aspekty pracovní angažovanosti u středoškolských učitelů. Online. In Blatný Marek; Květon Petr; Jelínek Martin. Sociální procesy a osobnost 2020 Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2021, s. 221 - 227. ISBN 978-80-210-9912-8. URL info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Marie MATĚJÍČKOVÁ a Kateřina WOLFOVÁ. Změny v subjektivním vnímání vybraných psychologických aspektů práce a zdraví v důsledku pandemie COVID-19 u zaměstnanců v korporátním prostředí. In Kontexty současné psychologie: Psychologické aspekty pomáhání 2021. 2021. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019, s. 295-302. ISBN 978-619-7408-93-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038. URL info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019, s. 271-278. ISBN 978-619-7408-93-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. html epub url info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Katarína MIKITOVÁ. How differ university students and senior citizens in their health-supportive behavior and life style? In 7th European Conference on Positive Psychology, Amsterdam, Netherlands, 2014. 2014. URL info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava a Zuzana SLOVÁČKOVÁ. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. In Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013, s. 1-104. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health Beliefs and Health Behaviours in Czech University Students. In 27th Conference of the European Health Psychology Society, Bordeaux, 16th -20th July 2013. 2013. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Současné modely vztahu osobnosti a zdraví. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013, s. 7-14. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Osobnost a chování související se zdravím. In Dosedlová, Jaroslava; Slováčková, Zuzana. Optimismem ke zdraví? : kognitivní a osobnostní determinanty zdraví podporujícího chování. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2013, s. 15-48. ISBN 978-80-263-0386-2. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Health-supportive Behaviour, Subjective Health and Life Style of University Students. Journal of Indian Health Psychology. Global Vision Publishing House, 2013, roč. 8, č. 1, s. 115-132. ISSN 0973-5755. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Helena KLIMUSOVÁ a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Hodnotová orientace seniorů studujících Univerzitu třetího věku. Klinická psychologie a osobnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 2, s. 19-24. ISSN 1805-6393. Digitální knihovna FF MU info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Přesvědčení a chování VŠ studentů ve vztahu ke zdraví. In Mezinárodní konference "Sociálne procesy a osobnosť 2012". 2012. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Zdraví - historie a současnost. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 12, č. 1, s. 85-98, 114 s. ISSN 1211-3522. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Health behavior - chování související se zdravím. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 55-82. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Psychologické souvislosti zdraví podporujícího chování. In Předpoklady zdraví a životní spokojenosti. 1. vyd. Brno: MSD, 2008, s. 117-142. svazek 1. ISBN 978-80-7392-010-4. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007, s. 51-60. ISBN 978-80-969628-4-6. info
 • DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007, s. 233-248. ISBN 978-960-6672-26-2. info
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana. Tělesné uvědomování: osobnostní prediktory a souvislost se zdravím vysokoškolských studentů. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 49-58, 104 s. ISBN 80-210-4144-7. info

2. 10. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.