Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zahájeno
Datum zahájení řízení 8. 10. 2019
Habilitační práce (veřejná část) V tieni Mantzikertu: Alexios I. Komnénos a nojensko-politický zápas o Balkán (1081-1095)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Marek Meško, M.A., Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2015
Datum ukončení řízení 12. 8. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády Alexia I. Komnéna

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.