Zaměstnanci fakulty

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.

proděkanka pro přijímací řízení a komunikaci s veřejností Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.110
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3659
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Zdeňka Jastrzembská, narozena v Olomouci
Pracoviště
 • Katedra filosofie
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1995-2001: Mgr., Filozofická fakulta MU v Brně, obor filosofie-čeština
 • 2001-2005: Ph.D., Filozofická fakulta MU v Brně, obor filosofie
Akademické stáže
 • leden-červen 2003: Université de Bourgogne, Dijon
Vybrané publikace
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Czech Women Philosophers and Scientists. Cham (CHE): Springer. 128 s. SpringerBriefs in History of Science and Technology. ISBN 978-3-030-61515-4. doi:10.1007/978-3-030-61516-1. 2021. URL info
 • PICHOVÁ, Dagmar a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Anna Pammrová: Towards an Ecofeminist Perspective. In IAPh 2021, Defining the Future – Rethinking the Past. Paderborn University. Online. 2021. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Fenomén NFT - vlastnictví v digitálním světě. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Ženy v dějinách české filozofie: kouzlo romantické naturfilozofie. In Jednota filozofická Olomouc. 2021. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka, Dagmar PICHOVÁ a Jan ZOUHAR. Jen mít dosti sil! Ženy v dějinách české filozofie a vědy. Brno: Host. 284 s. ISBN 978-80-275-0387-2. 2020. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Disertační práce žen na univerzitě v Brně do roku 1939. Pro-Fil. Masarykova univerzita, roč. 20, č. 1, s. 71-83. ISSN 1212-9097. doi:10.5817/pf19-1-1925. 2019. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o vivisekce a české ženy na přelomu 19. a 20. století. Teorie vědy. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, roč. 39, č. 2, s. 187-205. ISSN 1210-0250. 2017. info
 • BRÁZDA, Radim a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Problémy sebereprodukce filozofie I: Funesův syndrom. Pro-Fil. Brno: Masarykova univerzita, roč. 17, č. 2, s. 15-29. ISSN 1212-9097. 2016. Digitální knihovna FF MU info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Naturalismus Davida Huma. In Marek Loužek. David Hume: 300 let od narození. 1. vyd. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku. s. 35-41, 145 s. ISBN 978-80-87460-04-7. 2011. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no-miracle argument. Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, roč. 56, 1-2, s. 85-92. ISSN 1803-7445. 2009. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, roč. 10, č. 1, s. 1-5. ISSN 1212-9097. 2009. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. 120 s. ISBN 978-80-7182-279-0. 2009. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co vysvětluje zpětná kauzalita. Organon F. Bratislava: Filozofický ústav SAV, roč. 15, č. 3, s. 345 - 357. ISSN 1335-0668. 2008. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Theories of Causation. In Břetislav Horyna (ed.), Philosophical Wonderings. 1. vyd. Olomouc: nakladatelství Olomouc. s. 28-33. Philosophia, sv. 1. ISBN 978-80-7182-264-6. 2008. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzální aspekty vysvětlení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 87 s. ISBN 978-80-210-4442-5. 2007. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Co je to vysvětlení? In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc. s. 139-146. ISBN 978-80-7182-223-3. 2007. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Pravděpodobnostní teorie kauzality. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, roč. 2005, č. 2, s. 1-10. ISSN 1212-9097. 2006. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Determinismus, determinace a kauzace. In KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evouční gnoseologii. Brno: MU. s. 117-124. 55-984-2006 02/58 2/FF. ISBN 80-210-3994-9. 2006. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Kauzalita a problém vysvětlení. In Člověk - příroda - kultura. Brno: Masarykova univerzita. s. 152-163. ISBN 80-210-3757-1. 2005. info
 • KROB, Josef a Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej. Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, roč. 2004, č. 3, s. 101-114. ISSN 1732-6680. 2004. info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097. 2004. URL info
 • JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, roč. 2002, B 49, s. 137-148. ISSN 0231-7664. 2002. info

16. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.