Zaměstnanci fakulty

Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.

výzkumník III – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7993
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
  narozen 19. května 1979 v Třinci
Pracoviště
 • Regesta Imperii, pobočka Brno - Listiny císaře Zikmunda
  Ústav pomocných věd historických a archivnictví
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  Arna Nováka 1, Brno 602 00
  Místnost: B1.N01.009
  tel.: 549 49 7993
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2003–2011:
  Doktorské studium: Historické vědy - Obecné dějiny
 • 1998–2003:
  Historie
  Pomocné vědy historické
  Latinský jazyk a literatura (nedokončeno)
Přehled zaměstnání
 • 2011–dodnes: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pomocných věd historických a archivnictví
 • 2012, 2014–2018: Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien
 • 2005–2012: Moravská zemská knihovna v Brně, Oddělení rukopisů a starých tisků, Brno
 • 2005–2009: Centrum medievistických studií AV ČR, Praha
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia PVH
 • Výstava v archivu
 • Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku
 • Česko-polské vztahy ve 13. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020–2023: TAČR: Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze, ÚPVHaA, FF MU
 • 2019–2023: GAČR Expro: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace), ÚPVHaA, FF MU
 • 2015–2019: GAČR: Zikmundova strana v husitských Čechách, ÚPVHaA, FF MU
 • 2014–2017: FWF: Auf der Suche nach Machtausgleich. Politisches Handeln König Sigismunds in Konstanz (1414-1418), IMAFO, ÖAW
 • 2011–2014: GAČR: Listiny císaře Zikmunda pro české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice, ÚPVHaA, FF MU
 • 2012 (březen–prosinec): FWF: Der ferne Kaiser: Herrschaftspraxis, Netzwerke und Kommunikation Sigismunds von Luxemburg (1368–1437) als Kaiser und König der drei Reiche Deutschland, Ungarn und Böhmen, IMAFO, ÖAW
 • 2011–2012: Národní digitální knihovna, MZK
 • 2005–2009: Křesťanství a česká společnost ve středověku: Normy a skutečnost, CMS, Praha
 • 2005–2010: Historické fondy MZK, MZK
Akademické stáže
 • 2010 (únor-březen): Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (stipendium Muzeum Historii Polski, Warszawa)
 • 2006 (leden): Herder-Institut, Marburg
 • 2005 (září): Český historický ústav v Římě (excerpování papežských register ve vatikánském archivu pro edici MVB)
 • 2004 (říjen) - 2005 (březen): ERASMUS, Universität Basel
Soutěže
 • 1.-10. místo na celostátní vědecké studentské konferenci v Opavě - Historie 2002, prosinec 2002
  Cena Josefa Šusty za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru historie, prosinec 2002
Konference
 • 2022
  Leeds (3–8 VII): IMC; referát: Sigismund's Political Strategy in the Conflict between the Teutonic Order and the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Reichenau (11–14 XI): Reichenau-Tagung, Fragile Fürstenherrschaft; referát: Päpstliche und kaiserliche Privilegien Im Spannungsfeld der drohenden Deligitimierung der Ordensherrschaft In Preußen
  Katowice (21–24 IX): VII Kongres Mediewistów Polskich w Katowicach; referát: Krzyżackie elity wobec autorów pism polemicznych wspierających Zakon
 • 2021
  Gdańsk (7–9 IV, online): MECERN, Networks – Cooperation – Rivalry; referát: The Diplomacy of Sigismund of Luxembourg in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland-Lithuania
  Wien (20–22 X, online): Grey Eminences in Action. Personal Structures of Informal Decision-Making at Late Medieval Courts; referát: The Diplomacy of the Grand Master of the Teutonic Order in Seeking Support from the Courtiers of Sigismund of Luxembourg
  Praha (11–12 XI): Conflict after Compromise. Regulating Tensions in Multi-Confessional Societies in the Fifteenth Century; referát: Permanent War or Permanent Peace? The Teutonic Order towards the Dukes of the Lithuania after 1386
  Brno (15 XI): Workshop o souvislostech 2. křížové výpravy proti husitům; referát: Neznámý pramen a nové otázky k husitskému poselstvu na Litvu (září 1421)
 • 2020
  Warszawa (17–18 I): Władztwo Władysława Łokietka 700-lecie koronacji królewskiej; referát: Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim
 • 2019
  Malbork (15–17 XI): Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusac; referát: Krzyżacki Prokurator Generalny o konflikcie polsko-krzyżackim
  Toruń (25–28 IX): XX Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica; referát: Der diplomatische Verkehr zwischen dem Hochmeister und Kaiser Sigismund von Luxemburg
  Vilnius (5–7 XII): Unionen und Teilungen. Neue Herrschaftsformen im spätmittelalterlichen Europa; referát: Auf dem Weg zur Donaumonarchie? Das politische Vermächtnis Kaiser Sigismunds und dessen Vollstrecker im 15. Jahrhundert
  Brno (22–23 V): The Lithuanians – the Last Pagan People in Europe? The Multifaceted Conversion and Christianization of Lithuania; referát: Der Streit um Christianisierung Samaitens auf dem Konstanzer Konzil
 • 2018
  Kiel (5–6 X): Sigismund von Luxemburg, der Deutsche Orden und Polen-Litauen; referát: Heirat, Bündnis, Schiedsverfahren. Außenpolitische Instrumente Kaiser Sigismunds gegenüber Polen-Litauen und dem Deutschen Orden (1410–1437)
  Oświęcim (18–20 X): Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonó; referát: Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława II Jagiełły, Witolda i wielkiego mistrza krzyżackiego
  Brno (7 XII): Diplomatica bellica. Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Krieg; referát: Waffenstillstand statt ewiger Frieden? Die Verhandlungen über die Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen (1414–1422)
Vybrané publikace
 • BAR, Přemysl. The Path Towards the “Danube Monarchy”? The Political Legacy of Emperor Sigismund and His “Executors” in the Fifteenth Century. In Srodecki, Paul; Kersken, Norbert; Petrauskas, Rimvydas. Unions and Divisions : New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe. Abingdon: Routledge. s. 311-319. ISBN 978-1-032-05750-7. doi:10.4324/9781003199007-28. 2023. URL info
 • BAR, Přemysl. The diplomacy of Sigismund of Luxembourg in the dispute between the Teutonic Knights and Poland- Lithuania. In Możejko, Beata; Orłowska, Anna; Carr-Riegel, Leslie. Networking in Late Medieval Central Europe : Friends, Families, Foes. London: Routledge. s. 77-91. Studies in Medieval History and Culture. ISBN 978-1-032-24421-1. doi:10.4324/9781003278511-7. 2023. info
 • BAR, Přemysl. Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Lucemburskim. In Fałkowski, Wojciech; Tyszka, Paweł. Władztwo Władysława Łokietka : 700-lecie koronacji królewskiej. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. s. 191-213. Studia i materiały XII. ISBN 978-83-7022-292-5. 2022. URL info
 • BAR, Přemysl. The General Procurators of the Teutonic Order towards the Polish-Teutonic Conflict. ACTA POLONIAE HISTORICA. POLAND: INST HISTORY- PAN, roč. 126, č. 2022, s. 181-205. ISSN 0001-6829. doi:10.12775/APH.2022.126.10. 2022. Plný text studie info
 • BAR, Přemysl. Auf der Suche nach den Ursachen des Misserfolgs : Überlegungen zur politischen Propaganda des Deutschen Ordens im Streit mit der polnisch-litauischen Union. In Elbel, Petr; Kaar, Alexandra; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Historiker zwischen den Zeiten : Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag. s. 221-233. ISBN 978-3-205-21350-5. 2021. info
 • BAR, Přemysl. Über einige Aspekte des diplomatischen Verkehrs zwischen dem Hochmeister und Kaiser Sigismund von Luxemburg. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, roč. 26, č. 1, s. 91-107. ISSN 0867-2008. doi:10.12775/OM.2021.005. 2021. URL info
 • BAR, Přemysl. Dwie wersje skargi Proposicio Polonorum oraz kwestia jej genezy. Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, roč. 24, prosinec, s. 15-35. ISSN 2084-4492. doi:10.26881/sds.2020.24.01. 2021. Studia z Dziejów średniowiecza Nr 24 (2020) info
 • BAR, Přemysl. Zbytečná diplomatická mise? Poselstvo velmistra řádu německých rytířů na podzim 1414 v Praze. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská. s. 635-654. ISBN 978-80-87709-28-3. 2020. info
 • BAR, Přemysl. Eine (un)genutzte Gelegenheit? Die Polnisch-litauische Union und der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil (1414 – 1418). In Udo Arnold, Helmut Flachenecker, Tobias Baus, Katharina Kemmer. DER DEUTSCHE ORDEN AUF DEM KONSTANZER KONZIL. PLÄNE – STRATEGIEN – ERWARTUNGEN. Ilmtal-Weinstraße: VDG. s. 35-54. ISBN 978-3-89739-944-0. 2020. info
 • BAR, Přemysl. Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda. In Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski. Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów. Kraków: Societas Vistulana. s. 339-374. ISBN 978-83-65548-62-7. 2020. info
 • BAR, Přemysl. Päpstliche und kaiserliche Privilegien für den Deutschen Orden in Preussen zwischen Recht und Erinnerung : Einführung ins Thema. Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, roč. 65, č. 1, s. 79-101. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-6. 2019. URL info
 • BAR, Přemysl. Waffenstillstand statt ewiger Frieden? Die Verhandlungen über die Verlängerung des Strasburger Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen (1414–1422). Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, roč. 66, č. 1, s. 121-139. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-1-5. 2019. Trvalý odkaz info
 • BAR, Přemysl. Der Streit um die Christianisierung Litauens und Samaitens auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418). Studia historica Brunensia. Brno, roč. 66, č. 2, s. 105-125. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-2-8. 2019. URL info
 • BAR, Přemysl. Gdańsk Affairs at the Council of Constance (1414–1418). Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, vol. 22, december, s. 7-21. ISSN 2084-4492. doi:10.4467/25442562SDS.18.001.9803. 2018. URL odkaz info
 • ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA a Přemysl BAR. Listiny císaře Zikmunda (1410-1437). Známé i neznámé prameny k dějinám pozdního středověku. In Dějiny a současnost 40/4. s. 26-28. ISSN 0418-5129. 2018. info
 • BAR, Přemysl. Diplomata bellica. Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Krieg. 2018. Program workshopu info
 • BAR, Přemysl. A Tortuous Path to Reconciliation and Justice: Sigismund of Luxembourg as Arbiter in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland (1412-1420). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, roč. 66, č. 1, s. 3-40. ISSN 0948-8294. 2017. Abstract info
 • BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8870-2. 2017. info
 • BAR, Přemysl. Der „Krönungssturm.“ König Sigismund von Luxemburg, Großfürst Witold von Litauen und das gescheiterte politische Bündnis zwischen beiden Herrschern. Roczniki Historyczne. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, roč. 83, č. 1, s. 65-101. ISSN 0324-8585. doi:10.12775/RH.2017.02. 2017. URL info
 • BAR, Přemysl. Omnes Poloni essent heretici. Kauza Jana Falkenberga a diskuze o pojmu "hereze" na kostnickém koncilu. In Klimek, Tomáš; Modráková, Renáta. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky. s. 55-64. ISBN 978-80-7050-670-7. 2016. info
 • BAR, Přemysl. Protihusitská propaganda v písemnostech Zikmunda Lucemburského. Definice – Dochování – Texty. Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, roč. 114, č. 3, s. 614-651. ISSN 0862-6111. 2016. URL info
 • ELBEL, Petr, Přemysl BAR, Stanislav BÁRTA a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 3: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens. Wien Köln Weimar: Boehlau. 448 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI, Neubearbeitung 3. ISBN 978-3-205-20402-2. 2016. info
 • BAR, Přemysl. Údajný satirický list krále Zikmunda Pražanům z podzimu 1419. Rukopisné dochování a edice. Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, roč. 18, č. 2, s. 163-178. ISSN 0862-979X. 2015. info
 • ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA, Přemysl BAR a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 2: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmen. Wien - Köln - Weimar: Böhlau. 323 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Neubearbeitung 2. ISBN 978-3-205-20204-2. 2015. info
 • BAR, Přemysl. Ein Gesandter König Wladislaus' von Polen – Zawisch der Schwarze von Garbów. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum. s. 164-165. ISBN 978-3-937345-77-2. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Der Jurist Peter Wolfram – Briefe von Konstanz nach Polen. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum. s. 165-166. ISBN 978-3-937345-77-2. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Królewskie konfirmacje majątków ziemskich dla wrocławskich mieszczan z 1420 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Elsevier Science, roč. 69, č. 3, s. 139-160. ISSN 0037-7511. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, roč. 6, č. 1, s. 69-113. ISSN 1804-0977. 2014. info
 • BAR, Přemysl. Tzv. nástupnický řád Boleslava III. Křivoústého v politice slezských vévodů do konce 13. století. In Krzyżostaniak, Hanna; Kujawiński, Jakub; Matla-Kozłowska, Marzena. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. Poznań: Instytut Historii UAM. s. 39-61. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. ISBN 978-83-63047-19-1. 2012. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav DOKOUPIL. Soupis rukopisů dačických františkánů. Brno. 170 s. ISBN 978-80-7051-189-3. 2011. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav (†) DOKOUPIL. Soupis rukopisů knihovny piaristického řádu v Mikulově. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, XL/2010, s. 225-272, 47 s. ISSN 0585-5691. 2010. info
 • BAR, Přemysl. Král a království za posledních Přemyslovců. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno. s. 192-213. ISBN 978-80-86488-69-1. 2010. info
 • BAR, Přemysl. 'Monarchia śląskich Henryków' w źródłach średniowiecznego Śląska. Na przykładzie Kroniki Polsko-Śląskiej i Kroniki Polskich Książąt. In Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM. s. 73-81, 10 s. ISBN 978-83-89407-56-6. 2009. info
 • BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111. 2008. info
 • BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská. s. 121-129. ISBN 978-80-86488-48-6. 2008. info
 • BAR, Přemysl. Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. listopadu 2007. Olomouc. s. 145-151. ISBN 978-80-7053-276-8. 2008. info
 • BAR, Přemysl. Lenní listiny z let 1271-1348 a integrace slezských vévodství do svazku zemí Koruny české. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. 2008. vyd. Praha: Národní galerie v Praze. s. 103-113, 10 s. ISBN 978-80-7035-396-7. 2008. info
 • BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM. s. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1. 2007. Fulltext-pdf info
 • BAR, Přemysl. Památník písemnictví na Moravě : jak se rodí nová stálá expozice v rajhradském klášteře. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, roč. 28, č. 3, s. 7. ISSN 0418-5129. 2006. info
 • BAR, Přemysl. Královská koruna a vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus. Od polemiky k novým perspektivám v bádání. Časopis Matice moravské. Brno, CXXV/2006, č. 2, s. 487-507. ISSN 0323-052X. 2006. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, roč. 52, s. 57-71. ISSN 0231-7710. 2005. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Štěpán z Pálče a jeho zápas o církev. In Historie 2002 Celostátní studentská vědecká konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav historie a muzeologie. 31 s. ISBN 80-7248-209-2. 2003. info
 • BAR, Přemysl. Literární dílo M. Štěpána z Pálče. Zápas středověkého filosofa a teologa. 70 s. rkp diplomové práce. 2003. [PDF-Fulltext] info

23. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.