Zaměstnanci fakulty

Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.

výzkumný pracovník – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7993
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Osobní údaje
 • Mgr. Přemysl Bar, Ph.D.
  narozen 19. května 1979 v Třinci
Pracoviště
 • Regesta Imperii, pobočka Brno - Listiny císaře Zikmunda
  Ústav pomocných věd historických a archivnictví
  Filozofická fakulta
  Masarykova univerzita
  Arna Nováka 1, Brno 602 00
  Místnost: B1.N01.009
  tel.: 549 49 7993
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
 • výzkumný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2003–2011:
  Doktorské studium: Historické vědy - Obecné dějiny
 • 1998–2003:
  Historie
  Pomocné vědy historické
  Latinský jazyk a literatura (nedokončeno)
Přehled zaměstnání
 • 2011–dodnes: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pomocných věd historických a archivnictví
 • 2012, 2014–2018: Institut für Mittelalterforschung ÖAW, Wien
 • 2005–2012: Moravská zemská knihovna v Brně, Oddělení rukopisů a starých tisků, Brno
 • 2005–2009: Centrum medievistických studií AV ČR, Praha
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia PVH
 • Výstava v archivu
 • Polsko, Litva a Řád německých rytířů ve středověku
 • Česko-polské vztahy ve 13. století
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020–2023: TAČR: Historické prameny na dosah. Zpřístupnění středověkých písemných dokumentů formou kontextuální databáze, ÚPVHaA, FF MU
 • 2019–2023: GAČR Expro: Od performativity k institucionalizaci. Řešení konfliktů v pozdním středověku (strategie, aktéři, komunikace), ÚPVHaA, FF MU
 • 2015–2019: GAČR: Zikmundova strana v husitských Čechách, ÚPVHaA, FF MU
 • 2014–2017: FWF: Auf der Suche nach Machtausgleich. Politisches Handeln König Sigismunds in Konstanz (1414-1418), IMAFO, ÖAW
 • 2011–2014: GAČR: Listiny císaře Zikmunda pro české příjemce: tradice a inovace v pozdně středověké diplomatice, ÚPVHaA, FF MU
 • 2012 (březen–prosinec): FWF: Der ferne Kaiser: Herrschaftspraxis, Netzwerke und Kommunikation Sigismunds von Luxemburg (1368–1437) als Kaiser und König der drei Reiche Deutschland, Ungarn und Böhmen, IMAFO, ÖAW
 • 2011–2012: Národní digitální knihovna, MZK
 • 2005–2009: Křesťanství a česká společnost ve středověku: Normy a skutečnost, CMS, Praha
 • 2005–2010: Historické fondy MZK, MZK
Akademické stáže
 • 2010 (únor-březen): Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego (stipendium Muzeum Historii Polski, Warszawa)
 • 2006 (leden): Herder-Institut, Marburg
 • 2005 (září): Český historický ústav v Římě (excerpování papežských register ve vatikánském archivu pro edici MVB)
 • 2004 (říjen) - 2005 (březen): ERASMUS, Universität Basel
Soutěže
 • 1.-10. místo na celostátní vědecké studentské konferenci v Opavě - Historie 2002, prosinec 2002
  Cena Josefa Šusty za nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru historie, prosinec 2002
Konference
 • 2022
  Leeds (3–8 VII): IMC; referát: Sigismund's Political Strategy in the Conflict between the Teutonic Order and the Polish-Lithuanian Commonwealth
  Reichenau (11–14 XI): Reichenau-Tagung, Fragile Fürstenherrschaft; referát: Päpstliche und kaiserliche Privilegien Im Spannungsfeld der drohenden Deligitimierung der Ordensherrschaft In Preußen
  Katowice (21–24 IX): VII Kongres Mediewistów Polskich w Katowicach; referát: Krzyżackie elity wobec autorów pism polemicznych wspierających Zakon
 • 2021
  Gdańsk (7–9 IV, online): MECERN, Networks – Cooperation – Rivalry; referát: The Diplomacy of Sigismund of Luxembourg in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland-Lithuania
  Wien (20–22 X, online): Grey Eminences in Action. Personal Structures of Informal Decision-Making at Late Medieval Courts; referát: The Diplomacy of the Grand Master of the Teutonic Order in Seeking Support from the Courtiers of Sigismund of Luxembourg
  Praha (11–12 XI): Conflict after Compromise. Regulating Tensions in Multi-Confessional Societies in the Fifteenth Century; referát: Permanent War or Permanent Peace? The Teutonic Order towards the Dukes of the Lithuania after 1386
  Brno (15 XI): Workshop o souvislostech 2. křížové výpravy proti husitům; referát: Neznámý pramen a nové otázky k husitskému poselstvu na Litvu (září 1421)
 • 2020
  Warszawa (17–18 I): Władztwo Władysława Łokietka 700-lecie koronacji królewskiej; referát: Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Luksemburskim
 • 2019
  Malbork (15–17 XI): Mądrość zbudowała sobie dom... Państwo krzyżackie w Prusac; referát: Krzyżacki Prokurator Generalny o konflikcie polsko-krzyżackim
  Toruń (25–28 IX): XX Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica; referát: Der diplomatische Verkehr zwischen dem Hochmeister und Kaiser Sigismund von Luxemburg
  Vilnius (5–7 XII): Unionen und Teilungen. Neue Herrschaftsformen im spätmittelalterlichen Europa; referát: Auf dem Weg zur Donaumonarchie? Das politische Vermächtnis Kaiser Sigismunds und dessen Vollstrecker im 15. Jahrhundert
  Brno (22–23 V): The Lithuanians – the Last Pagan People in Europe? The Multifaceted Conversion and Christianization of Lithuania; referát: Der Streit um Christianisierung Samaitens auf dem Konstanzer Konzil
 • 2018
  Kiel (5–6 X): Sigismund von Luxemburg, der Deutsche Orden und Polen-Litauen; referát: Heirat, Bündnis, Schiedsverfahren. Außenpolitische Instrumente Kaiser Sigismunds gegenüber Polen-Litauen und dem Deutschen Orden (1410–1437)
  Oświęcim (18–20 X): Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonó; referát: Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława II Jagiełły, Witolda i wielkiego mistrza krzyżackiego
  Brno (7 XII): Diplomatica bellica. Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Krieg; referát: Waffenstillstand statt ewiger Frieden? Die Verhandlungen über die Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen (1414–1422)
Vybrané publikace
 • BAR, Přemysl. The Path Towards the “Danube Monarchy”? The Political Legacy of Emperor Sigismund and His “Executors” in the Fifteenth Century. In Paul Srodecki, Norbert Kersken, Rimvydas Petrauskas. Unions and Divisions. New Forms of Rule in Medieval and Renaissance Europe. Abingdon - New York: Routledge, 2023. s. 311-319. ISBN 978-1-032-05750-7. doi:10.4324/9781003199007. URL info
 • BAR, Přemysl. The diplomacy of Sigismund of Luxembourg in the dispute between the Teutonic Knights and Poland- Lithuania. In Beata Możejko, Anna Orłowska, Leslie Carr-Riegel. Networking in Late Medieval Central Europe. Friends, Families, Foes. London; New York: Routledge, 2023. s. 77-91. Studies in Medieval History and Culture. ISBN 978-1-032-24421-1. doi:10.4324/9781003278511-7. info
 • BAR, Přemysl. Książęta piastowscy Śląska wobec rywalizacji Władysława Łokietka z Janem Lucemburskim. In Fałkowski, Wojciech; Tyszka, Paweł. Władztwo Władysława Łokietka : 700-lecie koronacji królewskiej. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 2022. s. 191-213. Studia i materiały XII. ISBN 978-83-7022-292-5. URL info
 • BAR, Přemysl. The General Procurators of the Teutonic Order towards the Polish-Teutonic Conflict. ACTA POLONIAE HISTORICA. POLAND: INST HISTORY- PAN, 2022, roč. 126, č. 2022, s. 181-205. ISSN 0001-6829. doi:10.12775/APH.2022.126.10. Plný text studie info
 • BAR, Přemysl. Auf der Suche nach den Ursachen des Misserfolgs : Überlegungen zur politischen Propaganda des Deutschen Ordens im Streit mit der polnisch-litauischen Union. In Elbel, Petr; Kaar, Alexandra; Němec, Jiří; Wihoda, Martin. Historiker zwischen den Zeiten : Festschrift für Karel Hruza zum 60. Geburtstag. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2021. s. 221-233. ISBN 978-3-205-21350-5. info
 • BAR, Přemysl. Über einige Aspekte des diplomatischen Verkehrs zwischen dem Hochmeister und Kaiser Sigismund von Luxemburg. Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2021, roč. 26, č. 1, s. 91-107. ISSN 0867-2008. doi:10.12775/OM.2021.005. URL info
 • BAR, Přemysl. Dwie wersje skargi Proposicio Polonorum oraz kwestia jej genezy. Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021, roč. 24, prosinec, s. 15-35. ISSN 2084-4492. doi:10.26881/sds.2020.24.01. Studia z Dziejów średniowiecza Nr 24 (2020) info
 • BAR, Přemysl. Zbytečná diplomatická mise? Poselstvo velmistra řádu německých rytířů na podzim 1414 v Praze. In Chocholáč, Bronislav; Malíř, Jiří; Reitinger, Lukáš ; Wihoda, Martin. Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu. Brno: Matice moravská, 2020. s. 635-654. ISBN 978-80-87709-28-3. info
 • BAR, Přemysl. Eine (un)genutzte Gelegenheit? Die Polnisch-litauische Union und der Deutsche Orden auf dem Konstanzer Konzil (1414 – 1418). In Udo Arnold, Helmut Flachenecker, Tobias Baus, Katharina Kemmer. DER DEUTSCHE ORDEN AUF DEM KONSTANZER KONZIL. PLÄNE – STRATEGIEN – ERWARTUNGEN. Ilmtal-Weinstraße: VDG, 2020. s. 35-54. ISBN 978-3-89739-944-0. info
 • BAR, Přemysl. Husyci i husytyzm w politycznej korespondencji Władysława Jagiełły i Witolda. In Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski. Jagiellonowie i ich świat. Polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów. Kraków: Societas Vistulana, 2020. s. 339-374. ISBN 978-83-65548-62-7. info
 • BAR, Přemysl. Päpstliche und kaiserliche Privilegien für den Deutschen Orden in Preussen zwischen Recht und Erinnerung : Einführung ins Thema. Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 65, č. 1, s. 79-101. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2018-1-6. URL info
 • BAR, Přemysl. Waffenstillstand statt ewiger Frieden? Die Verhandlungen über die Verlängerung des Strasburger Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Orden und Polen-Litauen (1414–1422). Studia historica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 66, č. 1, s. 121-139. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2019-1-5. Trvalý odkaz info
 • BAR, Přemysl. Der Streit um die Christianisierung Litauens undSamaitens auf dem Konstanzer Konzil (1414–1418). Studia historica Brunensia. Brno, 2019, roč. 66, č. 2, s. 105-125. ISSN 1803-7429. Číslo časopisu info
 • BAR, Přemysl. Gdańsk Affairs at the Council of Constance (1414–1418). Studia z Dziejów Średniowiecza = Medieval Studies. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018, vol. 22, december, s. 7-21. ISSN 2084-4492. doi:10.4467/25442562SDS.18.001.9803. URL odkaz info
 • ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA a Přemysl BAR. Listiny císaře Zikmunda (1410-1437). Známé i neznámé prameny k dějinám pozdního středověku. In Dějiny a současnost 40/4. 2018. s. 26-28. ISSN 0418-5129. info
 • BAR, Přemysl. Diplomata bellica. Pragmatische Schriftlichkeit im spätmittelalterlichen Krieg. 2018. Program workshopu info
 • BAR, Přemysl. A Tortuous Path to Reconciliation and Justice: Sigismund of Luxembourg as Arbiter in the Dispute between the Teutonic Knights and Poland (1412-1420). Journal of East Central European Studies. Marburg: Herder-Institut, 2017, roč. 66, č. 1, s. 3-40. ISSN 0948-8294. Abstract info
 • BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8870-2. info
 • BAR, Přemysl. Der „Krönungssturm.“ König Sigismund von Luxemburg, Großfürst Witold von Litauen und das gescheiterte politische Bündnis zwischen beiden Herrschern. Roczniki Historyczne. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2017, roč. 83, č. 1, s. 65-101. ISSN 0324-8585. doi:10.12775/RH.2017.02. URL info
 • BAR, Přemysl. Omnes Poloni essent heretici. Kauza Jana Falkenberga a diskuze o pojmu "hereze" na kostnickém koncilu. In Klimek, Tomáš; Modráková, Renáta. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. 1. vydání. Praha: Národní knihovna České republiky, 2016. s. 55-64. ISBN 978-80-7050-670-7. info
 • BAR, Přemysl. Protihusitská propaganda v písemnostech Zikmunda Lucemburského. Definice – Dochování – Texty. Český časopis historický. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2016, roč. 114, č. 3, s. 614-651. ISSN 0862-6111. URL info
 • ELBEL, Petr, Přemysl BAR, Stanislav BÁRTA a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 3: Die Urkunden aus den Archiven und Bibliotheken Südböhmens. Wien Köln Weimar: Boehlau, 2016. 448 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI, Neubearbeitung 3. ISBN 978-3-205-20402-2. info
 • BAR, Přemysl. Údajný satirický list krále Zikmunda Pražanům z podzimu 1419. Rukopisné dochování a edice. Mediaevalia Historica Bohemica. Praha: AV ČR, Historický ústav, 2015, roč. 18, č. 2, s. 163-178. ISSN 0862-979X. info
 • ELBEL, Petr, Stanislav BÁRTA, Přemysl BAR a Lukáš REITINGER. Regesten Kaiser Sigismunds (1410-1437) nach Archiven und Bibliotheken geordnet. Band 2: Die Urkunden und Briefe aus den Archiven und Bibliotheken West-, Nord- und Ostböhmen. Wien - Köln - Weimar: Böhlau, 2015. 323 s. J. F. Böhmer, Regesta Imperii XI. Neubearbeitung 2. ISBN 978-3-205-20204-2. info
 • BAR, Přemysl. Ein Gesandter König Wladislaus' von Polen – Zawisch der Schwarze von Garbów. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 164-165. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Der Jurist Peter Wolfram – Briefe von Konstanz nach Polen. In Das Konstanzer Konzil. 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters. Katalog. Darmstadt: Badisches Landesmuseum, 2014. s. 165-166. ISBN 978-3-937345-77-2. info
 • BAR, Přemysl. Królewskie konfirmacje majątków ziemskich dla wrocławskich mieszczan z 1420 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. Elsevier Science, 2014, roč. 69, č. 3, s. 139-160. ISSN 0037-7511. info
 • BAR, Přemysl. Neznámá falza listin Zikmunda Lucemburského a falzátorská činnost Oldřicha II. z Rožmberka. Studia Mediaevalia Bohemica. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2014, roč. 6, č. 1, s. 69-113. ISSN 1804-0977. info
 • BAR, Přemysl. Tzv. nástupnický řád Boleslava III. Křivoústého v politice slezských vévodů do konce 13. století. In Krzyżostaniak, Hanna; Kujawiński, Jakub; Matla-Kozłowska, Marzena. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. Poznań: Instytut Historii UAM, 2012. s. 39-61. Trzecie polsko-czeskie forum młodych mediewistów : Commemoratio praeteritorum - społeczności średniowieczne wobec przeszłości. ISBN 978-83-63047-19-1. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav DOKOUPIL. Soupis rukopisů dačických františkánů. Brno, 2011. 170 s. ISBN 978-80-7051-189-3. info
 • BAR, Přemysl a Vladislav (†) DOKOUPIL. Soupis rukopisů knihovny piaristického řádu v Mikulově. Studie o rukopisech. Praha: Archiv Akademie věd České republiky, 2010, XL/2010, s. 225-272, 47 s. ISSN 0585-5691. info
 • BAR, Přemysl. Král a království za posledních Přemyslovců. In Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku. Brno, 2010. s. 192-213. ISBN 978-80-86488-69-1. info
 • BAR, Přemysl. 'Monarchia śląskich Henryków' w źródłach średniowiecznego Śląska. Na przykładzie Kroniki Polsko-Śląskiej i Kroniki Polskich Książąt. In Drugie polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Mediewista wobec źródła - teoria i praktyka. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 25-28 września 2007 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2009. s. 73-81, 10 s. ISBN 978-83-89407-56-6. info
 • BAR, Přemysl. Vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus a poslední Přemyslovci. Český časopis historický. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, roč. 106/2008, č. 4, s. 753-787. ISSN 0862-6111. info
 • BAR, Přemysl. Rituál smíření jako mýtus? Konflikt vratislavských biskupů se slezskými vévody a jeho řešení ve 13. století. In Rituál smíření. Konflikt a jeho řešení ve středověku. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 31. května - 1. června 2007 v Brně. K vydání připravili Martin Nodl a Martin Wihoda. Brno: Matice moravská, 2008. s. 121-129. ISBN 978-80-86488-48-6. info
 • BAR, Přemysl. Z Itálie na Moravu. Osudy dvou středověkých rukopisů kanonického práva z fondu Moravské zemské knihovny. In Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Sborník z 16. odborné konference Olomouc, 13.-14. listopadu 2007. Olomouc, 2008. s. 145-151. ISBN 978-80-7053-276-8. info
 • BAR, Přemysl. Lenní listiny z let 1271-1348 a integrace slezských vévodství do svazku zemí Koruny české. In Slezsko - země Koruny české. Historie a kultura 1300-1740. 2008. vyd. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 103-113, 10 s. ISBN 978-80-7035-396-7. info
 • BAR, Přemysl. Nieudana próba opanowania księstwa wrocławskiego przez Wacława II w latach 1289/1290. Józef Dobosz, Jakub Kujawiński, Marzena Matla-Kozłowska. In Pierwsze polsko-czeskie forum młodych mediewistów. Materiały z konferencji naukowej Gniezno 27-29 września 2005 roku. Poznań: Instytut Historii UAM, 2007. s. 201-210. ISBN 978-83-89407-22-1. Fulltext-pdf info
 • BAR, Přemysl. Památník písemnictví na Moravě : jak se rodí nová stálá expozice v rajhradském klášteře. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006, roč. 28, č. 3, s. 7. ISSN 0418-5129. info
 • BAR, Přemysl. Královská koruna a vratislavský vévoda Jindřich IV. Probus. Od polemiky k novým perspektivám v bádání. Časopis Matice moravské. Brno, 2006, CXXV/2006, č. 2, s. 487-507. ISSN 0323-052X. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Král a kníže. Přemysl Otakar II. a Jindřich IV. Probus. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, řada historická. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2005, roč. 52, s. 57-71. ISSN 0231-7710. [PDF-Fulltext] info
 • BAR, Přemysl. Štěpán z Pálče a jeho zápas o církev. In Historie 2002 Celostátní studentská vědecká konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav historie a muzeologie, 2003. 31 s. ISBN 80-7248-209-2. info
 • BAR, Přemysl. Literární dílo M. Štěpána z Pálče. Zápas středověkého filosofa a teologa. 2003. 70 s. rkp diplomové práce. [PDF-Fulltext] info

23. 3. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.