Zaměstnanci fakulty

RNDr. Vojtěch Kovář, Ph.D.

odborný pracovník – Centrum zpracování přirozeného jazyka


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Vojtěch Kovář
 • nar. 15. 12. 1984 ve Valticích (okr. Břeclav)
 • ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Centrum zpracování přirozeného jazyka
  Fakulta informatiky, Masarykova univerzita
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D. -- doktorský studijní program, Fakulta informatiky, program D-IN4 Informatika, obor IN Informatika; téma disertace: Aplikace syntaktické analýzy přirozených jazyků
 • 2011: RNDr. -- rigorózní řízení, Fakulta informatiky, program Rig-IN Informatika, obor IN Informatika
 • 2009: Mgr. -- navazující magisterský studijní program, Fakulta informatiky, program N-IN Informatika, obor IN Informatika
 • 2007: Bc. -- bakalářský studijní program, Fakulta informatiky, program B-IN Informatika, obor BcIN Informatika
 • 2004: všeobecné středoškolské vzdělání (Gymnázium Břeclav)
Přehled zaměstnání
 • 2006 - současnost: Centrum zpracování přirozeného jazyka, Fakulta informatiky, Masarykova Univerzita (odborný pracovník)
 • 2012 - současnost: Centrum počítačové lingvistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (lektor)
 • 2012 - současnost: Lexical Computing CZ, s.r.o. (SW analytik)
Pedagogická činnost
 • PLIN004 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory I
 • PLIN006 Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory II
 • Lexicom workshops
 • SKEW Sketch Engine workshops
 • vedení bakalářských a diplomových prací na FI a FF
Vědeckovýzkumná činnost
 • automatická syntaktická analýza přirozených jazyků, zejména češtiny a příbuzných jazyků
 • vyhodnocování kvality syntaktické analýzy
 • zapojení nástrojů syntaktické analýzy do navazujících aplikací
 • korpusová lingvistika a nástroje pro zpracování velkých textových korpusů
Mimouniverzitní aktivity
 • 2006 - současnost: spolupráce s Lexical Computing Ltd. na vývoji korpusového nástroje Sketch Engine
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2010: PACLIC 2010 best student paper award
 • 2017 - současnost: členství v programovém výboru konference eLex
Vybrané publikace
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Miloš JAKUBÍČEK a Aleš HORÁK. On Evaluation of Natural Language Processing Tasks: Is Gold Standard Evaluation Methodology a Good Solution? In Jaap van den Herik and Joaquim Filipe. Proceedings of the 8th International Conference on Agents and Artificial Intelligence. Rome: SCITEPRESS, 2016, s. 540-545. ISBN 978-989-758-172-4. info
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Vít BAISA a Miloš JAKUBÍČEK. Sketch Engine for Bilingual Lexicography. International Journal of Lexicography. Oxford: Oxford University Press, 2016, roč. 29, č. 3, s. 339-352. ISSN 0950-3846. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1093/ijl/ecw029. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography. Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9. URL info
 • BAISA, Vít a Vojtěch KOVÁŘ. Information Extraction for Czech Based on Syntactic Analysis. In Zygmunt Vetulani, Joseph Mariani. Human Language Technology Challenges for Computer Science and Linguistics. Cham: Springer, 2014, s. 155-165. ISBN 978-3-319-08957-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08958-4_13. info
 • KOVÁŘ, Vojtěch. Partial Grammar Checking for Czech Using the SET Parser. In 17th International Conference, TSD 2014. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014, s. 308-314. ISBN 978-3-319-10815-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2_38. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Adam KILGARRIFF, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The TenTen Corpus Family. Online. In 7th International Corpus Linguistics Conference CL 2013. Lancaster, 2013, s. 125-127. Webové stránky konference Konferenční sborník abstraktů info
 • KOVÁŘ, Vojtěch, Aleš HORÁK a Miloš JAKUBÍČEK. Syntactic Analysis Using Finite Patterns: A New Parsing System for Czech. In Human Language Technology. Challenges for Computer Science and Linguistics. Berlin/Heidelberg: Springer, 2011, s. 161-171. ISBN 978-3-642-20094-6. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ a Marek GRÁC. Through Low-Cost Annotation to Reliable Parsing Evaluation. In PACLIC 24 Proceedings of the 24th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation. Tokyo: Waseda University, 2010, s. 555-562. ISBN 978-4-905166-00-9. URL info

15. 3. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.