Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

docent – Geografický ústav


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: pav. 05/01021b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4925
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 10. 2022
Datum ukončení řízení 1. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Experimental Research in Cartographic Visualization
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Several papers cannot be part of the public version of the habilitation thesis since they are not published under open access license.
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
prof. Ing. Liqiu Meng, Dr. (Technická univerzita Mnichov, Německo)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 1. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D. (ČVUT v Praze)
Členové prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. (UPOL)
prof. Ing. Václav Talhofer, CSc. (Univerzita obrany, Brno)
Prof. Georg Gartner, PhD. (Technical University of Vienna, Rakousko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.