Zaměstnanci fakulty

Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D.

výzkumný pracovník II – Ústav archeologie a muzeologie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. M/220a
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3096
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslav Dejmal narozen 2.8.1984 ve Frýdku–Místku
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 - 2019: Doktorský studijní obor archeologie na FF MU
  2008 - 2011: Magisterský studijní obor archeologie na FF MU
  2004 - 2008: Bakalářský studijní obor archeologie na FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2024–dosud Vědeckovýzkumný pracovník ÚAM FF MU
  2008–dosud Archeolog ve společnosti Archaia Brno z.ú.
  2007–2008 Účast na ZAV společnosti Archaia Brno z.ú. – pozice asistent archeologického výzkumu.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2021: Řešitel v rámci projektu v programu ÉTA TAČR, Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny. TL02000160
  2018-2021: Řešitel v rámci projektu v programu ÉTA TAČR, Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život. TL01000286.
  2013-2015: Člen řešitelského týmu v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI, Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, sekce feudální sídla.
  2011-2014: Odborný pracovník v rámci standardního grantového projektu GAČR: Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě, P405/11/1729.
Ostatní aktivity
 • Výkonný redaktor - Archaeologia historica od 2024
  Člen redakční rady - Castellologica Bohemica od 2021
  Člen redakční rady - Studia archaeologica Brunensia od 2022
Vybrané publikace
 • DEJMAL, Miroslav a Aleš HOCH. Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou. Studia archaeologica Brunensia. Czechia, 2023, roč. 28, č. 2, s. 23-44, 23 s. ISSN 1805-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SAB2023-2-2. info
 • ŽÁKOVSKÝ, Petr, Miroslav DEJMAL, Jan HRUBOŠ, Oldřich SCHEJBAL, Jakub ŠIMÍK a Michal ZEZULA. Pistole z Hradce nad Moravicí (okr. Opava) v kontextu nálezů ručních palných zbraní z průběhu 16. až 1. poloviny 17. století. Prehled Vyzkumu. Czechia: Czech Academy of Sciences, 2022, roč. 63, č. 2, s. 111-121, 21 s. ISSN 1211-7250. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47382/pv0632-03. info
 • DEJMAL, Miroslav. Čtyři muškveteři a jedna vojanka tam svou kratochvíli měli a nepříteli z konvice připíjeli – o věžích veselského zámku. In Jana Janišová, Dalibor Janiš, Jan Štětina. Hrady mnou spatřené, Sborník příspěvků k životnímu jubileu Radima Vrly. První. Brno: Vydali vlastním nákladem Mgr. Dalibor Janiš, Ph.D. – PhDr. Jana Janišová, Ph.D. –Mgr. Jan Štětina, 2021, s. 51-60. ISBN 978-80-11-00243-5. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jakub ŠIMÍK, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Michal VÁGNER. Archeologický výzkum a geofyzikální průzkum vrchnostenské zahrady hradu Pernštejna. In Lenka Kalábová, Michal Konečný. Pernštejnská zahrada a její památková obnova. První. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2021, s. 83-106, 23 s. ISBN 978-80-87967-30-0. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jan PETŘÍK, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Michal VÁGNER, Petr KOČÁR, Mojmír HRÁDEK a Aleš BAJER. Rybník Demalka, příspěvek k osídlení severovýchodní části Českomoravské vrchoviny ve středověku. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 46, č. 2, s. 513-538. ISSN 0231-5823. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AH2021-2-9. URL info
 • BOBEK, Přemysl, Roman BREJCHA, Miroslav DEJMAL, Jakub HOUŠKA, Hana JOHANIS, Jan JOHN, Michala PŘIBYLOVÁ, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Sylvie SUCHÁNKOVÁ, Péter SZABÓ a Jakub ŠIMÍK. Uhlířství a jeho archeologické doklady - historicko-archeologický pohled na provozování řemesla. Archeologia technica. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021, roč. 32, s. 31-56. ISSN 1805-7241. info
 • DEJMAL, Miroslav, Lenka SEDLÁČKOVÁ a Jakub ŠIMÍK. Keramický signální "cášský" roh ze Židlochovic. Studia archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2020, roč. 25, č. 1, s. 47-58. ISSN 1805-918X. info
 • DEJMAL, Miroslav. Jídali je osolené a s pepřem... Strava na hradě ve Veselí nad Moravou ve 13. a 17. století. In Bronislav Chocholáč, Jiří Malíř, Lukáš Reitinger, Martin Wihoda. PRO PANA profesora Libora JANA k životnímu jubileu. První. Brno: Matice moravská, 2020, s. 765-776. info
 • DRESLER, Petr, Peter MILO, Tomáš TENCER, Michal VÁGNER a Miroslav DEJMAL. Nedestruktivní průzkum polních systémů a struktury zástavby zaniklé středověké vesnice Vojšice (okres Hodonín). Archaeologia historica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 44, č. 1, s. 269-287. ISSN 0231-5823. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/AH2019-1-12. URL info
 • DEJMAL, Miroslav. Hrad Kastelli Kefalou na Kósu. In Miroslav Dejmal–Libor Jan–Rudolf Procházka. Na hradech a tvrzích, Miroslavu Plačkovi k 75. narozeninám jeho přátelé a žáci. První. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2019, s. 304-314. ISBN 978-80-7422-682-3. info
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Miroslav PLAČEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Dokumentace torzálních feudálních sídel. 2017. URL info
 • DEJMAL, Miroslav, Miroslav PLAČEK a Michal VÁGNER. Mapa feudálních sídel regionu Českomoravské vrchoviny. 2017. URL info
 • DEJMAL, Miroslav, Aleš KNÁPEK, Barbora MACHOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Michal VÁGNER. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia Archaeologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 185-205. ISSN 1805-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-1-8. Digitální knihovna FF info
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Michal VÁGNER. Mapování středověku : Obléhaný hrad Holoubek v prostředí ArcGIS. Arc-Revue. Praha: Arcdata Praha, 2016, roč. 25, č. 4, s. 19-21. ISSN 1211-2135. URL info
 • BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016. URL info
 • BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Online. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016, 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4. URL info
 • PLAČEK, Miroslav, Miroslav DEJMAL a A KOLEKTIV. Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě. Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015, 382 s. ISBN 978-80-905546-3-4. info
 • DEJMAL, Miroslav a Tomasz CYMBALAK. Brick spit-supports – a little known part of kitchen furnaces. Forum Urbes Medii Aevi. Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015, IX, č. 2, s. 272-289. ISSN 1803-1749. info
 • DEJMAL, Miroslav, Lenka LISÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Aleš BAJER, Libor PETR, Petr KOČÁR, Romana KOČÁROVÁ, Ladislav NEJMAN, Michal RYBNÍČEK, Zdeňka SŮVOVÁ, Randy CULP a Hanuš VAVRČÍK. Medieval Horse Stable; The Results of Multi Proxy Interdisciplinary Research. PLOS One. San Francisco: Public Library of Science, 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-12. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089273. URL info
 • HOCH, Aleš a Miroslav DEJMAL. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 39, č. 1, s. 257-271. ISSN 0231-5823. URL info
 • DEJMAL, Miroslav a Ctibor OSTRÝ. Veselí nad Moravou, od osady k městu. In Forum Urbes Medii Aevi. Brno: Archaia Brno o.p.s., 2014, s. 32-45. ISBN 978-80-905546-2-7. info
 • DEJMAL, Miroslav a Aleš HOCH. Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 653-671, 18 s. ISSN 0231-5823. info
 • BAJER, Aleš, Miroslav DEJMAL, Lenka LISÁ, Petr KOČÁR, Romana KOČÁROVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Libor PETR. Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod, příkladová studie Veselí nad Moravou. Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii. Univerzita Hradec Králové, 2013, 15/2013, s. 39-44. ISSN 1213-1628. info
 • DEJMAL, Miroslav a Hynek ZBRANEK. Nález potravinářské pece z přelomu 12. a 13. století z Kopečné ulice v Brně. Archeologia technica. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, roč. 24, č. 1, s. 14-16. ISSN 1805-7241. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, David MERTA, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK. Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech. In Ondřej Chvojka. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichů v Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 9. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013, s. 77-86. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK. Zámecká jízdárna v Lednici - záchranný archeologický výzkum. Forum Urbes Medii Aevi. Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2013, VII., č. 2, s. 204-215. ISSN 1803-1749. info
 • DEJMAL, Miroslav. Struktura vrcholně stedověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. Brno: Masarykova Univerzita, 2012, roč. 37/12, č. 1, s. 209-234. ISSN 0231-5823. info
 • DEJMAL, Miroslav. Pyrotechnologická zařízení na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Archeologia technica. Brno: Technické muzeum v Brně, 2012, roč. 23, č. 1, s. 91-98. ISSN 1805-7241. info
 • DEJMAL, Miroslav a David MERTA. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica. Brno, 2011, roč. 36/11, č. 1, s. 125-137, 646 s. ISSN 0231-5823. info
 • DEJMAL, Miroslav a Marek PEŠKA. Nález dvou potravinářských pecí z 12. století z ulice Bašty v Brně. In Merta, O. Archaeologia technica 21. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010, s. 113-122, 152 s. ISBN 978-80-86413-69-3. info

4. 3. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.