Zaměstnanci fakulty

PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

odborný asistent – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/06007
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3476
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Aleš Filip, Ph.D., narozen 16. listopadu 1964 v Prostějově, historik umění
Pracoviště
 • Ústav hudební vědy FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Filosofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně, věda o výtvarném umění, 1983-1987, zakončeno státní zkouškou s vyznamenáním, PhDr.; diplomová práce: Moravské dílo Antonia Erhorta Martinelliho
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, distanční postgraduální studium dějin a teorie výtvarného umění, 1994-2002, zakončeno rigorózní zkouškou, Ph.D.; disertační práce: Sakrální výtvarné umění doby secese na Moravě a ve Slezsku
Přehled zaměstnání
 • Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (Památkový ústav) v Brně, 1987-1991, historik umění a garant památkové péče okr. Zlín a Jihlava
 • Ústav dějin umění Akademie věd ČR v Praze, pracoviště Brno, 1991-2000, historik umění
 • Biskupství brněnské, historik umění a diecézní konzervátor, 2000-2006
 • Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, externě od 2004, pracovní úvazek od 2006
Pedagogická činnost
 • Vyučující Ústavu hudební vědy FF MU, zejména pro studijní obor Sdružená uměnovědná studia, vedoucí diplomových prací
 • Externí vyučující Katedry historie PedF MU, od 2005
 • Externí vyučující Semináře estetiky FF MU, 2005-2007
Vědeckovýzkumná činnost
 • Umělecký místopis Moravy a Slezska 2, Grantová agentura ČR, 1994-1995, řešitel projektu (nositelem projektu Ústav dějin umění AV ČR Praha
 • Umělecký místopis Moravy a Slezska 2, Grantová agentura AV ČR, 1994-1995, dtto
 • Umělecký místopis Moravy a Slezska 3, Grantová agentura ČR, 1996-1999, dtto
 • Sakrální výtvarné umění doby secese na Moravě a ve Slezsku, Ministerstvo kultury ČR (odbor památkové péče), 1997-1998, nositel a řešitel projektu
 • Modernism in Sacred Visual Art (The Cultural Import of the Catholic Modernist Movement in Bohemia and Moravia), Group Research Support Scheme Project, 1998-2000, spoluřešitel projektu s Romanem Musilem (vedoucí skupiny)
 • K syntéze výtvarných umění v době secese na Moravě a ve Slezsku, Ministerstvo kultury ČR (odbor památkové péče), 2000-2001, nositel a řešitel projektu
 • Genius sepulcralis (Sepulkrální umění v českých zemích 1780-1830), Ministerstvo kultury ČR (odbor umění), 2001-2002, člen širšího týmu vedeného Romanem Prahlem (nositelem projektu Ústav pro klasická studia AV ČR)
 • Náboženské výtvarné umění v českých zemích v letech 1870-1914. Grantová agentura ČR, 2002-2004, spoluřešitel projektu s Romanem Musilem (vedoucí skupiny)
 • Stav a činnost církevních řádů a kongregací na Moravě v dlouhém 19. století (1790-1918), Grantová agentura ČR, 2005-2007, člen týmu vedeného Jiřím Miholou (nositelem projektu PedF MU Brno)
 • Monografie malíře Gabriela Cornelia Maxe, Grantová agentura ČR, 2008-2010, řešitel projektu (nositelem projektu FF MU Brno)
Akademické stáže
 • dva studijní pobyty ve Vídni a Innsbrucku, celkem tři měsíce, s podporou nadace Janineum a Samuel-Kress-Foundation, 1993-1994
 • studijní pobyt v Mnichově, dva měsíce, s podporou DAAD, 1994-1995
 • badatelská cesta do Chicaga (rodinný archiv sochaře F. Bílka), dva týdny, 1998
 • dva studijní pobyty ve Vídni, celkem pět týdnů, Janineum, 1998 a 2004
Universitní aktivity
 • člen zkušební komise - bakalářská státní zkouška oboru Sdružená uměnovědná studia
Mimouniversitní aktivity
 • člen komise F2, Fond rozvoje vysokých škol
Ocenění vědeckou komunitou
 • Brno v minulosti a dnes - člen redakční rady sborníku (vydává Archív města Brna)
 • Pozvání k zahraničním přednáškám, 2007: Religiöse Malerei und Bildhauerei in Böhmen und Mähren von 1870 - 1914, v rámci cyklu Böhmischer Akzent, Regensburg, Museum Obermünster, 11.6.2007. - Von der visuellen Anordnung zur gesellschaftlichen Ordnung. Neue Forschungen zur Bautätigkeit der Fürsten von Liechtenstein in Mähren und Niederösterreich. Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein, Bendern, FL, 3.7.2007 - Zur Ordensarchitektur und Ikonographie. Formen des visuellen Repräsentation des Piaristenordens in Böhmen und Mähren. Mezinárodní konference Szkolnictvo pijarske v czasach minionych a wspólczesne problemy edukacji historycznej (pořadatelé Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin, a Polska Prowincja Zakonu Pijarów), Kazimierz Dolny, 16.10.2007.

17. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.