Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.

docentka – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.118
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3712
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Dagmar Pichová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 5. 1. 2017
Datum ukončení řízení 1. 8. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Émilie Du Châtelet, femme de lettres
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Erika Lalíková, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Dr. Francis Henri Claudon (UPEC Paříž 12)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 6. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.