Zaměstnanci fakulty

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc., narozen 7. února 1937 v Praze
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Profesor pro obor dějiny německé literatury
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2000: profesor pro obor dějiny německé literatury
 • 1997: habilitace, docent pro obor německá literatura, "Německá literatura v kontextu. K problematice německo- českých literárních vztahů."
 • 1986: docent pro obor germánské literatury jmenováním
 • 1982: CSc. vědy o umění "Angažovanost v tvorbě Grahama Greena"
 • 1967: PhDr., germánské literatury, "Ibsen a jeho ohlas v Anglii"
 • 1960: promovaný filolog, obory angličtina- němčina- dánština- ruština
Přehled zaměstnání
 • od 1971: FF MU
 • 1968-1970: Vysoká škola zemědělská v Brně
 • 1962-1968: Katedra jazyků ČSAV v Praze
Pedagogická činnost
 • Úvod do studia německé a norské literatury
 • Dějiny německé literatury
 • Dějiny norské literatury
 • Dějiny německého divadla
Vědeckovýzkumná činnost
 • Dějiny německé literatury 19. a 20. století
 • Literární komparatistika
Akademické stáže
 • 1993: Univerzita v Kolíně nad Rýnem, 1 měsíc
 • 1990: Univerzita v Řezně, 1 měsíc
 • 1986: Univerzita v Oslo, 3 měsíce
 • 1974: Univerzita v Lipsku, 6 měsíců
Universitní aktivity
 • 1996: Předseda redakční rady sborníku "Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik"
 • 1991: Předseda oborové komise pro obor dějiny německé literatury
Mimouniversitní aktivity
 • od 1990: Předseda brněnské pobočky Kruhu moderních filologů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1995: Udělení Humboldtovy ceny
Vybrané publikace
 • MUNZAR, Jiří. Rio Preisner germanista. In Hanuš, Jiří. Kritik moderního světa : Rio Preisner 1925-2007. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2018, s. 82-89. Kultura, 561. ISBN 978-80-7325-443-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Česká recepce Josefa von Eichendorff, zejména se zaměřením na překlady jeho děl. In Libor Martinek. Joseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí – Joseph von Eichendorff (1788–1857) i czesko-polskie kulturowe i artystyczne pogranicza. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018, s. 21-26. ISBN 978-80-7510-320-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. František Chudoba v dobovém kontextu. In Hanuš, Jiří. Vědec a občan : František Chudoba 1878-1941. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, s. 22-41. ISBN 978-80-7325-449-0. URL info
 • MUNZAR, Jiří. 1914. Zu Robert Wilsons Collage aus Jaroslav Hašeks Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk und aus Karl Kraus´ Die letzten Tage der Menschheit. In Milan Tvrdík; Harald Haslmayr. Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum | Tvrdik / Haslmayr, 2017 | Buch (Cover)Teilen und Drucken Tvrdik / Haslmayr Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische Reflexio. první. Wien: new academic press, 2017, s. 229-233. ISBN 978-3-7003-1950-4. URL info
 • MUNZAR, Jiří a Jana ONDRÁKOVÁ. Peter Hacks v kontextu moderního německého dramatu a jeho hra "Rozhovor v domě Steinových o nepřítomném panu Goethovi". Vydání: první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016, 97 s. Recenzované monografie ; 76. ISBN 978-80-7435-639-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Moriz von Ebner-Eschenbach. Sudetenland: Vierteljahreszeitschrift für Kunst, Literatur, Wissenschaft, und Volkskultur. Nürnberg: Helmut Preußler, 2016, Neuveden, č. 1, s. 17-21. ISSN 0562-5173. info
 • MUNZAR, Jiří. Esejista Graham Greene. In Graham Greene: Paradox křesťanství. Druhé, doplněné vydání. Brno: CDK Brno, 2016, s. 139-149. Kultura. ISBN 978-80-7325-399-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbach und Božena Němcová. In Jürgen Eder, Zdeněk Pecka. Deutsch ohne Grenzen. Deutschsprachige Literatur im interkulturellen Kontext. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015, s. 239-245. ISBN 978-80-263-0943-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Moderní severské / skandinávské literatury. Online. In Jařab, Josef a kol. Literární modernismus ve světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 251-259. ISBN 978-80-244-4361-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Grandseigneur monsignore Josef Vašica. Církevní dějiny. Brno: CDK, 2013, roč. VI, č. 11, s. 43-47. ISSN 1803-0068. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs Tagebücher, autobiographische Schriften und einige autobiographische Momente in ihrem Werk. In Irena Šebestová. Interkulturelle Dimensionen in der deutschsprachigen Literatur. 1. vyd. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2013, s. 71-78. ISBN 978-80-7464-227-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Nizozemsko - budoucnost Evropy? In Hanuš, Jiří. Meze smířlivosti : diskuse nad knihou Iana Burumy Vražda v Amsterodamu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012, s. 11-19. ISBN 978-80-7325-282-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs letzter Roman im Kontext. In Fiala-Fürst, Ingeborg Czmero, Jaromír. Amici Amico III. Festschrift für Ludvík Václavek. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 369-373. ISBN 978-80-244-2704-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner-Eschenbachs italienische Reisen. In Manfred Müller, Luigi Reitani (eds.): Von der Kulturlandschaft zum Ort des kritischen Selbstbewusstseins: Italien in der österreichischen Literatur. první. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2011, s. 39-45. Transkulturelle Forschungen ... Br. 6. ISBN 978-3-643-50357-2. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Drama Franze Werfela Pavel mezi Židy v širším kontextu. In Pavel z Tarsu, apoštol národů. první. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2010, s. 93 – 100. Studie DTI Hradec Králové. ISBN 978-80-7405-076-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Dlouhá cesta Franze Werfela. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 125-132. ISSN 1803-0068. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a Čechy a české náměty v jeho díle. In Franz Werfel: Zpronevěřené nebe. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2010, s. 307-315. č. 307. ISBN 978-80-87029-78-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Gertrud von Le Fort a její novely. In Gertrud von Le Fort: Poslední na popravišti a jiné novely. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010, s. 120-125. KNA. ISBN 978-80-7195-395-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Aufnahme der Werke Paul Celans in Tschechien. In Manfred Müller, Larissa Cybenko (Hg.): Reise in die Nachbarschaft. Zur Wirkungsgeschichte der deutschsprachigen Literatur aus der Bukowina und Galizien nach 1918. první. Wien: Litverlag, 2009, s. 37-39. Transkulturelle Forschungen ... , Bd. 2. ISBN 978-3-643-50107-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Karel Sabina, Max Brod und "Die verkaufte Braut". In Jaroslav Kovář, Aleš Urválek (Hrsg.): Germanistische Literaturwissenschaft und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. první. Brno: Academicus, 2009, s. 75-80. ISBN 978-80-87192-06-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Unser Heinrich Böll. In Jana Ondráková, Jürgen Beyer, Petra Besedová (Hg.): Beiträge zur germanistischen Pädagogik. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s. 7-20. ISBN 978-80-7435-023-8. info
 • MUNZAR, Jiří. Na závěr vybraných spisů Marie von Ebner-Eschenbach. In U mých krajanů. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2008, s. 282-209, 8 s. ISBN 978-80-87029-36-7. úryvek info
 • MUNZAR, Jiří. Joseph von Eichendorff im tschechischen Kontext. In Joseph von Eichendorff – Aspekte seines Werkes und seiner Rezeption. Hg. von Klaus Werner. první. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav cizích jazyků, 2008, s. 7-16. Spisy Filosofické fakulty Slezské univerzity v Opa. ISBN 978-80-7248-500-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übersetzung von Don Carlos. In Friedrich Schiller und Europa. Ästhetik, Politik, Geschichte. Ed. Stašková, Alice. První. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, s. 265-273, 8 s. Beiträge zur neueren Literatuer-Geschichte. ISBN 978-3-8253-5244-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den Übersetzungen der Werke Schillers ins Tschechische, insbesondere zu Ludvík Kunderas Übertragung von Don Carlos. In Alice Stašková (Hg.): Friedrich Schiller und Europa. první. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007, s. 265-273. Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, Band 238. ISBN 978-3-8253-5244-8. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Bettina von Arnim, Johann Wolfgang von Goethe und Bad Teplitz. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2007, roč. 1, č. 1, s. 109-116. ISSN 1802-6419. popis prvního čísla info
 • MUNZAR, Jiří. Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische. In Kultur – Übersetzung. Chancen kultureller Netzwerke II. první. Wien: Feldmann Verlag, 2007, s. 77-81. ISBN 978-3-9500702-2-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur tschechischen Heine-Rezeption nach 1945. In Jana Ondráková – Lenka Vaňková (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. První. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, s. 179-183. ISBN 978-80-7368-327-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod, Heinrich Heine und die Distanzliebe. In Ilona Slawinski (Hg.): Der Mnemosyne Träume. Festschrift zum 80. Geburtstag von Joseph P. Strelka. první. Tübingen: Francke Verlag, 2007, s. 225-231. ISBN 978-3-7720-8228-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Zu den tschechischen Übersetzungen der Werke Adalbert Stifters ins Tschechische, insbesondere zu den Neuesten. In Stifter und Böhmen. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes des Landes Oberösterreich. první. Linz: Adalbert-Stifter-Institut, 2007, s. 69-73. Jahrbuch des Adalbert-Stifter-Institutes. ISBN 978-3-900424-64-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Von einem der ersten Goetheforscher F.T. Bratranek bis zur Gegenwart. Aus der Geschichte der Germanistik in Mähren. In Walter Schmitz (Hg.): Zwischeneuropa – Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. první. Dresden: Thelem, 2007, s. 768-776. ISBN 978-3-939888-08-6. URL info
 • STEHLÍKOVÁ, Karolína. Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Karolína Stehlíková (ed.). 1. vyd. Soběslav: Nakladatelství Elg, Daniela Mrázová, Na Pršíně 28/II, 392 01 Soběslav, 2006, 244 s. Gaupe. ISBN 80-239-6129-2. info
 • MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA a Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál (ISSN 1802-128X). URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Entwicklung Max Brods: Brüche oder ein Kontinuum? In Wende - Bruch - Kontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des Wandels (Hg. Renata Cornejo, Ekkehard W. Haring). Wien: Praesens Verlag, 2006, s. 173-193. ISBN 3-7069-0352-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod als Vermittler. Zum Wechselverhältnis der deutschsprachigen und der tschechischen Literatur. In Tschechen und Österreicher. Wien – Brno: Matice Moravská – Janineum, 2006, s. 105-108. ISBN 3-901194-14-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Friedrich Schiller a jeho Marie Stuartovna. In Friedrich Schiller: Marie Stuartovna. Brno: Městské divadlo Brno, 2006, s. 17-26. Divadelní program. info
 • MUNZAR, Jiří. František Xaver Šalda a Henrik Ibsen. In Ipse ipsa Ibsen. Sborník ibsenovských studií. Soběslav: Nakladatelství Elg, 2006, s. 142-150. ISBN 80-239-6129-2. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Aus der Geschichte der literaturwissenschaftlich ausgerichteten Germanistik in Mähren in den Jahren 1919-1945. In Milan Tvrdík / Lenka Vodrážková-Pokorná (Hrsg.): Die Germanistik in den Böhmischen Ländern im Kontext der europäischen Wissenschaftsgeschichte (1800 bis 1945). První. Wuppertal: Arco Wissenschaft, 2006, s. 113-124, 11 s. Das Wissenschaftsprogramm im Arco Verlag, Bd. 3. ISBN 3-938375-02-7. URL info
 • MUNZAR, Jiří. Zum Stand der Arbeit an der Übesetzung Johann Georg Hamanns ins Tschechische. In B.Gajek (Hrsg.): Die Gegenwärtigkeit J.G.Hamanns. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005, s. 649-653. ISBN 3-631-52418-8. info
 • MUNZAR, Jiří. Ke 100.výročí narození germanisty Karla Krejčího. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 20. ISSN 1212-8139. info
 • MUNZAR, Jiří. Kronikář svědomí a úzkosti člověka dvacátého století. K jubileu Grahama Greena. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, č. 1, s. 29-31. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel a české země. Teologie a společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III, č. 6, s. 15-17. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Ludvík Kundera překladatel. In Český překlad 1945 - 2003. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 99-102. ISBN 80-7308-083-4. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Karel Krejčí (1905-1978). Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, č. 1, s. 13-14. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Pavel Doležal: T. G. Masaryk, Max Brod und das Prager Tagblatt. Peter Lang, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, s. 234. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Kafka: Amtliche Schriften. S. Fischer, Frankfurt am Main 2004. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2005, R10, s. 234-235. ISSN 1211-4979. info
 • MUNZAR, Jiří. Elfriede Jelineks Musikerinnen und die Bürger-Künstler-Problematik. In Kunst und Musik in der Literatur (Hrsg. v. R. Kopřiva und J. Kovář). Wien: Praesens Verlag, 2005, s. 163-168. ISBN 3-7069-0286-9. info
 • MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner Eschenbach. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 18-21. ISSN 1214-0899. info
 • MUNZAR, Jiří. Vše souvisí se vším. Preisner germanista. Proglas. Literární a kulturní příloha revue Politika. Brno: CDK, 2005, roč. 2005, 5-6, s. 10-11. ISSN 1214-0899. info
 • MUNZAR, Jiří. Život a dílo Marie von Ebner-Eschenbachové. In Marie von Ebner-Eschenbachová: Má dětská léta. Brno: Barrister and Principal, 2005, s. 169 – 191. 1. vyd. ISBN 80-7364-014-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Zum Briefwechsel Max Brods mit dem Aussiger Theaterdirektor Huttig. brücken: germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005, roč. 13, č. 1, s. 215 – 219. ISSN 0000-0000. info
 • MUNZAR, Jiří. K problematice překladu z němčiny a ze severských jazyků. In Český překlad II (1945 – 2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, 2005, s. 219 – 226. ISBN 80-7308-101-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Gegenwart und Zukunft der deutschen Sprache in Tschechien, insbesondere im Großraum Brünn. In Dietmar Goltschnigg - Anton Schwab (Ed.): Zukunftschancen der deutschen Sprache in Mittel-, Südost- und Osteuropa. Wien: Edition Praesens, 2004, s. 396-399. ISBN 3-7069-0237-0. info
 • MUNZAR, Jiří. Nejen přítel Franze Kafky. Ke 120. výročí narození Maxe Broda. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II, č. 3, s. 29-32. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Leo Perutz: St.Petri Schnee und die Phantastik. In : Jörg Krappmann (Hrsg.): Phantastik, Okkultismus, (Neo)Mystik. Olomouc: UP Olomouc, 2004, s. 197-204. ISBN 80-244-0949-6. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brod: Werte und europäische Identität. In Birgit Lermen - Milan Tvrdík (Ed.): Literatur, Werte und europäische Identität. Praha: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003, s. 115-123. ISBN 80-239-0606-2. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Dorothee Sölle. Teologie & společnost : časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 27-30. ISSN 1214-0740. info
 • MUNZAR, Jiří. Jan Krejčí; Oskar Jellinek; Stanislav Sahánek. In Lexikon Deutschmährischer Autoren. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, s. -, 8 s. 1. vyd. ISBN 80-244-0477-X. info
 • MUNZAR, Jiří. Marie von Ebner Eschenbach - eine große deutschsprachige Schriftstellerin aus Mähren. Brno: Národní památkový ústav, 2003, 46 s. 1. vyd. ISBN 80-85032-96-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Max Brods Roman "Der Meister" im Kontext. In Korčáková, Jana (ed.). Könniggrätzer Linguistik- und Literaturtage. První. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 506-511. ISBN 80-7041-162-7. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll und der Kampf der tschechoslowakischen Schriftsteller um die Freiheit des Wortes. In Geist und Macht. Schrifsteller und Staat im Mitteleuropa des "kurzen Jahrhunderts" 1914-1991. Thelem, Dresden: Marek Zybura, 2002, s. 395-401, 6 s. ISBN 3-935712-02-2. info
 • MUNZAR, Jiří. Herder v Čechách. In Dějiny kultury a civilizace Západu 19. století. CDK. Brno: Jiří Hanuš, 2002, s. 44-51, 207, 8 s. ISBN 80-7325-006-3. info
 • MUNZAR, Jiří. In memoriam Prof. Josef B. Michl. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno, 2002, XVI, č. 1, s. 7-8. ISSN 8021029366. info
 • MUNZAR, Jiří. Die Rolle der Literatur im Curriculum der Germanistikausbildung. Mitte. Zeitschrift für interkurturelle Begegnungen. 2002, roč. 2., č. 1, s. 17-20. ISSN 1618-9248. info
 • MUNZAR, Jiří. Johann Gottfried Herder im tschechischen Kontext. In Ideen und Ideale. Johann Gotfried Herder in Ost und West. Rombach, Freiburg im Breisgau: Peter Andraschke und Helmut Loos, 2002, s. 287-294, 18 s. ISBN 3-7930-9343-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll a čeští spisovatelé. Litteraria Humanitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, IX, s. 117-121. ISSN 80-210-1300-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Prokop der Große bei Franz Werfel und Arnošt Dvořák. In Jugend in Böhmen. Franz Werfel und die tschechische Kultur - eine literarische Spurensuche. Wien, 2001, s. 123-131. Edition Präsens. ISBN 3-7069-0102-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Moritz von Ebner-Eschenbach im Spiegel seiner Memoiren. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 59-64. ISBN 80-244-0347-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Oskar Kokoschka und die Tschechoslowakei. In Deutschböhmische Literatur. Beiträge zur mährischen deutschsprachigen Literatur. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001, s. 317-326. Bd. IV. ISBN 80-244-0347-1. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur Hebbel-Rezeption in Böhmen. In Literarisches Leben in Österreich 1848-1890. Wien-Köln-Weimar, 2000, s. 657-671. ISBN 3-205-99028-5. info
 • MUNZAR, Jiří. Vrcholný román Heinricha Bölla. Proglas. Brno, 2000, XI., č. 3, s. 45-48. ISSN 0862-6731. info
 • MUNZAR, Jiří. Brodův román o Ježíšovi. Teologický sborník. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000, roč. 2, s. 25-29. ISSN 1211-3808. info
 • MUNZAR, Jiří. Kolínská madona aneb Heinricha Bölla opus magnum. In Heinrich Böll: Skupinový snímek s dámou. Praha: Mladá fronta, 2000, s. 419-427. ISBN 80-85959-76-3. info
 • MUNZAR, Jiří. "Křesťanská výzva" a její autor. In Hans Küng: Býti křesťanem. Brno: CDK, 2000, s. 276-290. ISBN 80-85959-76-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Prolegomena zur ersten tschechischen Hamann-Uebersetzung. Johann Georg Hamann und England. Hrsg. von B Gajek. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, s. 535-540. ISSN 3-631-33841-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Die deutschsprachige Literatur der Aufklaerung im tschechischen Kontext. Aufklaerung, Vormaerz, Revolution. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, s. 37-44. ISSN 3-631-46850-4. info
 • MUNZAR, Jiří. Zur tschechischen Historiographie der maehrischen deutssprachigen Literatur. Stanislav Sahánek im Kontext. Maehrische deutschsprachige Literatur. Eine Bestandaufnahme. Olomouc: Univerzitní nakladatelství, 1999, s. 33-39, 6 s. ISSN 80-244-0010-3. info
 • MUNZAR, Jiří. Graham Greene: empirik ve věcech zla. Rozhovor s Jiřím Munzarem. Proglas. 1999, roč. 10., č. 8, s. 37-39, 2 s. ISSN 0862-6731. info
 • MUNZAR, Jiří. Kdo je Hans Kueng a oč mu jde. In Thelogický sborník. Brno, 1998, s. 23-31, 8 s. ISBN 1211-3808. info
 • MUNZAR, Jiří. Walter Dirks: Zeď nebo most? In Karl Rahner - Bernhard Welte: Novou odvahu k ctnosti. První vzdání. Praha, 1998, s. 43-48, 5 s. info
 • MUNZAR, Jiří. Heinrich Böll als Leser der tschechischen Literatur. Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 1997, XIV., s. 91-96. ISSN 0323-0716. info
 • MUNZAR, Jiří. Vojtěch Jirát und Herder. Ein vergessenes Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Germanistik. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien. Praha: AV ČR, 1996, roč. 1, s. 11-15. ISSN 1210-9029. info
 • MUNZAR, Jiří. Clemens Brentano: O myrtové panně (Přeložil a úvodem opatřil Jiří Munzar). Praha, 1996. info
 • MUNZAR, Jiří. Franz Werfel und die hussitische Tradition. In Numinoses und Heiliges in der österreichischen Literatur. Bern, 1995, s. 141-150. info
 • MUNZAR, Jiří. Die deutschen und die deutsche Literatur bei F.X. Šalda. Stifter Jahrbuch, Neue Folge. München: Adalbert Stifter Verein, 1995, roč. 9, s. 113-124. ISSN 0932-2701. info

24. 2. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.