Zaměstnanci fakulty

PhDr. Petr Macek, Ph.D.

vedoucí ústavu – Ústav hudební vědy


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. N/07011
Janáčkovo nám. 654/2a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4770
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Petr Macek, PhD. Narozen 27. března 1967 ve Valašském Meziříčí.
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Ústav hudební vědy
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • Vedoucí Ústavu hudební vědy, vedoucí Centra hudební lexikografie při ÚHV
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1999 uznání titulu PhDr., PhD.
 • 1996 vědecký titul Dr. na základě práce "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945 - 1969. K vývoji pojmů a názorových stanovisek v české hudební publicistice.
 • 1993 Mgr. na základě diplomové práce K symfoniím F. X. Richtera z Valdštejnské hudební sbírky v Doksech
 • 1988 - 1993 studium hudební vědy a estetiky na FF MU Brno
 • 1986 - 1988 studium češtiny a hudební výchovy na PedF UJEP Brno
 • 1981 - 1985 studium na gymnáziu v Holešově
Přehled zaměstnání
 • 2004 - dosud: Filozofická fakulta MU, vedoucí Ústavu hudební vědy
 • 2000 - dosud: Filozofická fakulta MU, výzkumný a vývojový pracovník
 • 1995 - dosud: Filozofická fakulta MU, odborný asistent
 • 1995 - 1999: Editio Supraphon Praha, redaktor
 • 1994 - 1995: Ministerstvo kultury ČR, odborný pracovník
 • 1993 - 1993: Filozofická fakulta MU, interní doktorand
 • 1985 - 1986: Muzeum Kroměřížska Kroměříž, odborný pracovník
Pedagogická činnost
 • Od 2005: člen oborové komise doktorského studia oboru Hudební věda na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity
 • Od 1998: člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky oborů Hudební věda, Sdružená uměnovědná studia, Studium provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě MU
 • 1996 - 2000: garant studijního oboru Studium provozovací praxe staré hudby
 • Od 1996: garant studijního oboru Sdružená uměnovědná studia
 • Od 1993: výuka na Ústavu hudební vědy FF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • Od 2007: řešitel projektu LC544 (Centra Základního výzkumu) s názvem "Výzkum funkcí techniky při vzniku a provozování múzického díla" za Masarykovu univerzitu (hlavní řešitel prof. Ivan Kurz, AMU Praha)
 • Od 2007: řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Český hudební slovník osob a institucí, Hudební publicisté, muzikologové a autoři textů o hudbě (GA408/07/0026)
 • Od 2006: řešitel grantového projektu Ministerstva kultury České republiky Český hudební slovník osob a institucí, hudební interpreti. (identifikační číslo CEP DD06P03OUK005)
 • Od 2004: řešitel grantového projektu Grantové agentury České republiky Český hudební slovník osob a institucí, díl II. (oblast nonartificiální hudby, grant GA408/04/2072)
 • Od 2000: řešitel grantového projektu Ministerstva kultury České republiky Český hudební slovník osob a institucí (grant DA01P01OUK014)
 • Od 2000: spoluautor projektu "Český hudební slovník osob a institucí", jeden z hlavních redaktorů (spolu s Jiřím Fukačem do roku 2002 a Mikulášem Bekem dosud)
Akademické stáže
 • 1998 Universität Wien - studijní pobyt v rámci projektu TEMPUS (duben, červen/červenec)
 • 1998 Humboldt Universität Berlin - studijní pobyt v rámci projektu TEMPUS (květen)
 • 1997 Universität Wien - studijní pobyt v rámci programu Aktion (prosinec)
 • 1997 University of Bristol, University of London - studijní pobyt v rámci projektu TEMPUS (květen - červen)
 • 1996 Universität Wien - studijní pobyt v rámci programu Aktion (červen, listopad)
 • 1996 Institut für Sudetedeutsche Musik Regensburg - badatelské stipendium
 • 1993 Salzburg/Gmunden - Mezinárodní centrum pro hudební management - kurs kulturního managementu (červen - srpen)
 • 1991 - 1992 Universität Wien - stipendium ÖAD
 • 1990 Mannheim / Heidelberg - stipendium Společnosti F. X. Richtera Mannheim
Universitní aktivity
 • 2007: spoluřešitel projektu Inovace umělecky zaměřených studijních programů v oblasti multimediální tvorby v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, opatření 3.2 (CZ.04.1.03/3.2.15.3/0428), spolu s JAMU a VUT Brno
 • 2006: Hlavní řešitel a koordinátor rozvojového projektu Ministerstva školství "Rozvoj uměnovědných studijních oborů na Masarykově univerzitě v Brně"
 • 2005: člen Akademického senátu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, člen jeho eknomické komise
 • 2004: Hlavní řešitel a koordinátor rozvojového projektu Ministerstva školství "Příprava a realizace nových bakalářských a magisterských studijních programů na Masarykově univerzitě v Brně"
 • Od 1998: člen ediční rady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity Musicologica Brunensia, řada H a současně její výkonný redaktor
Mimouniversitní aktivity
 • Člen Direktoria Mezinárodního hudebního festivalu Brno (od 2007)
 • Člen prezidia České hudební rady (národní sekce nevládní Mezinárodní hudební rady při UNESCO, od 2006),
 • Místopředseda České společnosti pro hudební vědu v Praze (od 2005), člen výboru České společnosti pro hudební vědu (od 2004)
 • Člen výboru Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka (2000 - 2004)
 • Člen Mezinárodní společnosti Leoše Janáčka (od 2000)
 • Člen České společnosti pro hudební vědu (od 1998)
 • Člen grantové komise Ministerstva kultury ČR pro vědu a výzkum v hudební oblasti (1997 - 2006)
 • Vědecký redaktor sborníků Mezinárodních hudebně vědných kolokvií Brno (od 1989)
 • Člen organizačního a programového výboru a současně tajemník Mezinárodního hudebně vědného kolokvia při Mezinárodním hudebním festivalu Brno (od 1988 dosud)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena rektora Masarykovy univerzity za redaktorství Slovníku české hudební kultury (květen 1998)
 • Cena Classic 1998 za redaktorství Slovníku české hudební kultury (květen 1998)
Vybrané publikace
 • MACEK, Petr. On the Project of Czech Music Dictionary of Persons and Institutions. Musicologica Brunensia. Masarykova univerzita, 2019, roč. 54, č. 2, s. 55-62. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2019-2-5. URL info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí : Hudební instituce. První. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2019, 1121 s. 8. svazek ediční řady Musicologica.cz. ISBN 978-80-87773-65-9. URL info
 • MACEK, Petr. Friedrich Dionys Weber, Komponist, Organologe und Pädagoge. In Angetter, Daniela, et al. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, 70. Lieferung. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2019, s. 28-29. Lieferung 70. ISBN 978-3-7001-8610-6. info
 • MACEK, Petr. „Za socialistické vlastenectví a proti buržoasnímu kosmopolitismu.“ Nebezpečí kosmopolitismu, nedostatky, krize a náprava prizmatem české hudební publicistiky v letech 1948 až 1959. In Horáková, Jana; Kreuzzieger, Milan. Momentum. Umění a kosmopolitní modernita. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 125-135. ISBN 978-80-210-8995-2. info
 • MACEK, Petr. Hynek Vojáček, Komponist und Fagottist (1825-1916). In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2018, s. 15-16. Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation 1815-1950, Lieferung 69, 2018. ISBN 978-3-7001-3213-4. URL URL info
 • MACEK, Petr. Music Lexicographer Jiří Fukač and the Brno School of Music Lexicography. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 52, č. 2, s. 43-48. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2017-2-5. Digitální knihovna FF MU info
 • MACEK, Petr. Vach, Ferdinand (1860–1939), Chorleiter und Komponist. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, s. 143-143. Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation 1815-1950, Band 15 (Lfg. 67, 2016). ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • MACEK, Petr. Tyrrell Agnes (1846-1883), Komponistin und Pianistin. In Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950. 1. vyd. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2017, s. 32-32. Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation 1815-1950, Band 15 (Lfg. 67, 2016). ISBN 978-3-7001-3213-4. URL info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Šárka ZAHRÁDKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí : hudební skladatelé. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita - KLP (Koniasch Latin Press), 2016, 1450 s. Musicologica.cz, sv. 7. ISBN 978-80-87773-45-1. URL info
 • TESAŘ, Stanislav a Petr MACEK. Jiří Fukač inspirující. 2016. info
 • MACEK, Petr. Vladimír Helfert a jeho působení na Masarykově univerzitě. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 51, č. 2, s. 73-79. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2016-2-6. Digitální knihovna FF info
 • MACEK, Petr. "Lidovost" v české hudební kultuře poválečného období. Hudba - Integrácie - Interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2015, roč. 18, č. 1, s. 105-133. ISSN 1338-4872. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17846/HII.2015.18.105-133. info
 • MACEK, Petr a Lubomír SPURNÝ. K odkazu Vladimíra Helferta. 2015. info
 • MACEK, Petr. Současnost a perspektivy brněnského Ústavu hudební vědy FF MU jako vzdělávací a vědecké instituce. Muzikologické fórum. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2015, roč. 4, 1-2, s. 118-123. ISSN 1805-3866. info
 • MACEK, Petr. More boldly and resolutely for Czech music! „Social consciousness“ of Czech Music culture 1945-1969 in reflection of the period music journalism. Brno: Masaryk University, 2014, 219 s. 1st edition. ISBN 978-80-210-6841-4. info
 • MACEK, Petr. Karel Vetterl a počátky brněnského rozhlasového vysílání. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 48, č. 1, s. 79-85. ISSN 1212-0391. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MB2013-1-10. Digitální knihovna FF MU info
 • MACEK, Petr, Simona SEDLÁČKOVÁ a Petr KALINA. Český hudební slovník osob a institucí. Metodika hudebně lexikografické práce. Pravidla pro autory - seznam zkratek - aktualizovaný stav. 2012. info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona KOSTRHUNOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí 2012. 1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2012, 850 s. Musicologica.cz ; sv. 6. ISBN 978-80-87773-01-7. URL info
 • MACEK, Petr. Populární hudba a jazz v české poválečné hudební publicistice. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 47, č. 2, s. 65-71. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti. 1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2011, 1530 s. Musicologica.cz, sv. 5. ISBN 978-80-86791-94-4. URL info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební publicisté, muzikologové a autoři textů o hudbě. 1. vyd. Praha - Brno: Koniasch Latin Press - Masarykova univerzita, 2011, 2169 s. Musicologica.cz, sv. 3. ISBN 978-80-86791-95-1. URL info
 • MACEK, Petr. Jaroslav Střítecký at 70. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 46, č. 1-2, s. 5-7. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Musicologica Brunensia. Jaroslavu Stříteckému k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1-178. ISBN 978-80-210-5588-9. info
 • MACEK, Petr, Jana HORÁKOVÁ a Martin FLAŠAR. Umění a nová média. Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr a kol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 188 s. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Petr. Nonartificiální hudba a počátky českého rozhlasového vysílání. Flašar, Martin - Horáková, Jana - Macek, Petr a kol. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 46-56, 10 s. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011. info
 • MACEK, Petr a Petr KALINA. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Hudební interpreti. URL info
 • MACEK, Petr a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Hudební publicisté, muzikologové a autoři textů o hudbě. Brno, 2011. URL info
 • MACEK, Petr a Ivan POLEDŇÁK. Stanislav Tesař at 70. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 5-7. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr a Ivan POLEDŇÁK. Výběrová bibliografie prací Stanislava Tesaře. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 8-10. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Musicologica Brunensia.Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 1-313. ISBN 978-80-210-5303-8. info
 • MACEK, Petr, Petr KALINA a Simona SEDLÁČKOVÁ. Český hudební slovník osob a institucí. Pravidla pro autory / Seznam zkratek. Aktualizovaný stav 2010. Metodika. Musicologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 45, 1-2, s. 281-297, 15 s. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Za profesorem Rudolfem Pečmanem. Universitas. Brno: Revue Masarykovy univerzity, 2009, roč. 42/2009, č. 01, s. 63-64. info
 • MACEK, Petr. Theodora Straková. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2009, 3 s. Supplement. ISBN 978-3-7618-1139-9. URL info
 • MACEK, Petr. Jan Racek. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2009, 4 s. Supplement. ISBN 978-3-7618-1139-9. URL info
 • MACEK, Petr a Geoffrey CHEW. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H. Řada hudebněvědná. 42–43. Janáček and the Literaturoper. Macek, Petr (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 142 s. ISBN 978-80-210-4863-8. info
 • MACEK, Petr. Teoretická a historiografická reflexe hudby. In Studie současného stavu podpory umění. Svazek I. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. 1. vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav Praha, 2009, s. 120-126. Svazek 1. ISBN 978-80-7008-235-5. info
 • MACEK, Petr. Odešel Ivan Poledňák. Lexikograf, spolupracovník a přítel. Opus musicum Hudební revue. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2009, roč. 41/2009, č. 6, s. 7-8. info
 • MACEK, Petr. František Xaver Richter. Holešov: Město Holešov, 2009, 64 s. Knihovnička Holešovska, sv. 19. info
 • MACEK, Petr. Jiří Vysloužil a hudební lexikografie. Musicologica Brnunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 44/2009, 1-2, s. 99-105. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. (ed.) Musicologica Brunensia. Jiřímu Vysloužilovi k 85. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 254 s. ISBN 978-80-210-4992-5. info
 • MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň pětašedesátiletý. Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 00-4. ISSN 1214-5955. URL info
 • MACEK, Petr. Rozhlasové působení Karla Vetterla. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 83-94, 11 s. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Miloš Štědroň at 65. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 7-10. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr a Karel STEINMETZ. Výběrová bibliografie prací Miloše Štědroně. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 55, H41, s. 11-20, 9 s. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr a Hana SEDLÁČKOVÁ. Loučka 1307-2007. Brána do valašského kraje. 1. vyd. Praha - Loučka: Koniasch Latin Press - Obecní úřad Loučka, 2007, 120 s. 1 sv. ISBN 80-86791-45-9. info
 • MACEK, Petr. U-Musik und die tschechische Rundfunksendung in den Jahren 1923-1938. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 9, č. 1, s. 161-166. ISSN 2787-9186. info
 • MACEK, Petr. K roli populární hudby v předválečné dramaturgii Radiojournalu. Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2007, roč. 20/2007, č. 3, s. 153-161. ISSN 0862-397X. info
 • MACEK, Petr. Hudební věda v měnícím se světě. Vize Jiřího Fukače o vývoji muzikologie po 33 letech. In POLEDŇÁK, Ivan. Proměny hudby v měnícím se světě. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s. 139-143, 4 s. Proměny hudby v měnícím se světě. ISBN 978-80-244-1809-4. info
 • MACEK, Petr. Introduction: Broadcasting as a Musical Medium. In Music and Broadcasting. 1. vyd. Praha: KLP, 2007, s. 7-10. ISBN 978-80-86791-48-7. info
 • MACEK, Petr. Die Unterhaltungsmusik in der Vorkriegsdramaturgie der tschechischen Rundfunksendung. In Music and Broadcasting. 1. vyd. Praha: KLP, 2007, s. 52-55. ISBN 978-80-86791-48-7. info
 • MACEK, Petr. Česko-slovenská lexikografická spolupráce v minulém století. Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2007, roč. 33, 3-4, s. 535-540, 5 s. ISSN 1335-2458. info
 • MACEK, Petr. Evžen Zámečník. In Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. 1. vyd. Kassel: Bärenreiter-Verlag/Verlag J. B. Metzler, 2007, 3 s. Der Personenteil, 17 Band. ISBN 978-3-7618-1137-5. URL info
 • MACEK, Petr. Vladimír Helfert. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 3 s. Biografická část., sv. 1. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • MACEK, Petr. Jaroslav Helfert. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 3 s. Biografická část., sv. 1. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • MACEK, Petr. Otakar Hostinský. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 3 s. Biografická část., sv. 1. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • MACEK, Petr. Antonín Sychra. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 3 s. Biografická část., sv. 1. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • MACEK, Petr. Otakar Zich. In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2007, 3 s. Biografická část., sv. 1. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • MACEK, Petr. K nedožitým 70. narozeninám Jiřího Fukače. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39/2006, č. 1, s. 47-48. ISSN 1210-9126. info
 • MACEK, Petr. Současnost a perspektivy české hudební lexikografie. Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 00-00, 14 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • MACEK, Petr a Ivan POLEDŇÁK. In Memoriam on the Seventieth Birthday of Jiří Fukač. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, H 38-40, 2003-2005, s. 7-13. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Výběrová bibliografie prací Jiřího Fukače. Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006, H 38-40, 2003-2005, s. 15-31. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Tradice, pokrok a česká hudební kultura poválečného období. Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2006, roč. 31, 3-4, s. 256-274, 8 s. ISSN 1335-2458. info
 • MACEK, Petr. Směleji a rozhodněji za českou hudbu! "Společenské vědomí" české hudební kultury 1945-1969 v zrcadle dobové hudební publicistiky. 1. vydání. Praha: Koniasch Latin Press, 2006, 206 s. Primitiae, sv. 2. ISBN 80-86791-33-5. info
 • MACEK, Petr. Česká hudební lexikografie a elektronické informační zdroje. In Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba : Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Editor Juraj Lexmann. 1. vyd. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006, s. 77-87, 10 s. ISBN 80-89135-07-2. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK. „Darmstadt, Du Stadt meiner Träume“. The International Reception Of Post-War Darmstadt. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium při MHFB Brno. 2006. info
 • MACEK, Petr. Leoš Janáček a jeho odkaz Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. In Fenomén Janáček včera a dnes. Sborník z mezinárodní hudebněvědné konference. 1. vyd. Brno: Konzervatoř Brno, 2006, s. 213-218, 7 s. ISBN 80-87005-00-7. info
 • MACEK, Petr. Bohumír Štědroň a hudební lexikografie. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, s. 167-171. ISBN 80-86791-28-9. info
 • MACEK, Petr. Postskriptum aneb Brněnská muzikologie v současnosti. In Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, s. 235-238. ISBN 80-86791-28-9. info
 • MACEK, Petr a Rudolf PEČMAN. (ed.): Musicologia Brunensis. Ad honorem Jan Racek, Bohumír Štědroň et Zdeněk Blažek. Sborník z konference. 1. vyd. Praha: Koniasch Latin Press, 2005, 254 s. ISBN 80-86791-28-9. info
 • MACEK, Petr. Ohlédnutí za Pavlem Kurfürstem. Ethnologia Europae centralis : časopis pro národopis střední Evropy. Brno: Petrov, 2005, _, č. 7, s. 126-, 3 s. ISSN 1210-1109. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK. Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005. 2005. info
 • MACEK, Petr. Za Pavlem Kurfürstem. Acta musicologica.cz. Revue pro hudební vědu. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 1/2004, č. 1, s. A-C, 3 s. ISSN 1214-5955. URL info
 • MACEK, Petr. Tschechische "Kulturwerte" in der Musikpublizistik 1945-1969: eine semantische Reflexion. In Socialist Realism and Music. 1. vyd. Praha: KLP, 2004, s. 262-270, 8 s. ISBN 80-86791-18-1. info
 • BEK, Mikuláš a Petr MACEK. Music and Broadcasting. International Musicological Colloquium Brno. 2004. URL info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Geoffrey (eds.) CHEW. Socialist Realism and Music. Sborník příspěvků z 36. ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno 2001. 2004. vyd. Praha: KLP ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU, 2004, 272 s. ISBN 80-86791-18-1. URL info
 • BEK, Mikuláš a Petr (eds.) MACEK. Horror novitatis. Sborník příspěvků z 37. ročníku Mezinárodního hudebně vědného kolokvia Brno 2002. 1. vyd. Praha: KLP ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU Brno, 2004, 200 s. ISBN 80-86791-19-X. URL info
 • MACEK, Petr a Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2003. URL info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Jiří FUKAČ. Projekt Českého hudebního slovníku osob a institucí. Musicologica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, L, H 36-37, s. 91-116. ISSN 1212-0391. info
 • MACEK, Petr. Za Jiřím Fukačem. Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 52-53. ISSN 0862-8351. info
 • FUKAČ, Jiří, Petr MACEK a Mikuláš BEK. Úvod do uměnovědných studií. Učební text a čítanka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003, 225 s. URL info
 • BEK, Mikuláš a Petr MACEK. New Music in the New Europe 1918 - 1938: Ideology, Theory, and Practice. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium. 2003. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Jiří FUKAČ. Horror novitatis. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium. 2002. info
 • MACEK, Petr. Der Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Brno 1999. Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Brno 2000. 1. vyd. Praha - Brno: Editio Bärenreiter - Masarykova univerzita, 2001, 336 s. Musikwissenschaftliche Kolloquien 34 - 35. ISBN 80-86385-09-4. info
 • BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Jiří FUKAČ. Socialistický realismus a hudba. Antimodernismus a avantgarda. 2001. info
 • MACEK, Petr. Im Vorfeld und/oder im Vorzeichen der Volkstümlichkeit. Ein Versuch über die ästhetische Normativität der tschechischen Musik der Mitte des 20. Jahrhunderts. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000, 12 s. SPFFMU H34/1999. ISBN 80-210-2346-5. info
 • MACEK, Petr. Eisenberg (Jezeří). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 550-553. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Freiwaldau (Jeseník). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 649-651. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Friedland (Frýdlant). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 651-653. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Hohenfurth (Vyšší Brod). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 1003-1005. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Jammnitz (Jemnice). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 1071-1072. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Jauernig (Javorník). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. I. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 1083-1085. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Mährisch Trübau (Moravská Třebová). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. II. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 1649-1650. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr. Tachau (Tachov). In Lexikon zur deutschen Musikkultur. Böhmen, Mähren und Sudetenschlesien. II. 1. vyd. München: Langen Müller, 2000, s. 2717-2718. nemá. ISBN 3-7844-2799-5. info
 • MACEK, Petr, Mikuláš BEK a Jiří FUKAČ. Musikwissenschaft an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium. 2000. info
 • MACEK, Petr. Bibliografie Jiřího Vysloužila. In Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, H34, 1999. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 15. ISBN 80-210-2346-5. info
 • MACEK, Petr (ed.). Die Musikentwicklung nach 1968/69. Im Vorzeichen einer Überlebensphilosophie der Neuen Musik? Komponist und Humanität/Prosa – vertont, tönend gestaltet und musikalisch erlebt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 256 s. ISBN 80-210-2155-1. info
 • MACEK, Petr. Smysl (či nesmysl?) dějin hudby 20. století? Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, 1999, roč. 31/1999, č. 5, s. 61. ISSN 00862-8505. info
 • MACEK, Petr, Mikuláš BEK a Jiří FUKAČ. Der Sinn (oder Un-Sinn?) der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium. 1999. info
 • MACEK, Petr. Die tschechische Musikpublizistik 1945-69 im Lichte der semantische Textanalyse. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 1998, H 32, s. 49-58. ISSN 0231-522X. info
 • MACEK, Petr. Modern Popular Music and the Issue of Pupularity of Music. In Prof. Jiří fukač - Festschrift. 1. vyd. Náchod: Gate/Gaudeamus, 1998, s. 84-90. ISBN 80-7041-674-2. info
 • MACEK, Petr (ed.). Stadt und Region als Schauplätze des Musikgeschehens. Brno 1993. Komponist und Literatur im Kulturambiente der Neuzeit. Zum Andenken an Leoš Janáček. Brno 1994. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 264 s. ISBN 80-210-1902-6. info
 • MACEK, Petr (editor). Hudba a média. Rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998, 258 s. ISBN 80-210-1951-4. info
 • MACEK, Petr. Jugoslávie. In: Slovník české hudební kultury. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997, 5 s. ISBN 80-7058-462-9. info
 • MACEK, Petr (ed.). "Wenn es nicht Österreich gegeben hätte...". Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1996, řada 31. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Editio Supraphon, 1997, 243 s. ISBN 80-210-1625-6. info
 • MACEK, Petr. Společenské vědomí české hudební kultury 1945-1969 : k vývoji pojmů a názorových stanovisek v české hudební publicistice. 1996, 187 s. info
 • MACEK, Petr. (ed). Richard Wagner - Nationalkulturen - Zeitgeschichte. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1995, řada 30. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Editio Supraphon, 1996, 278 s. ISBN 80-210-1419-9. info
 • MACEK, Petr. Modality and Modern Popular Music. In Colloquium Probleme der Modalität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, s. 13-19. ISBN 80-210-0930-6. info
 • MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 206 s. ISBN 80-210-1047-9. info
 • MACEK, Petr. Probleme der Modalität. Leoš Janáček heute und morgen. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1988, řada 23. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 234 s. ISBN 80-210-0930-6. info
 • MACEK, Petr (ed.). Die Instrumentalmusik (Struktur - Funktion - Ästhetik). Brno 1991. Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in der böhmischen Ländern. Brno 1992. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 339 s. ISBN 80-210-1011-8. info
 • MACEK, Petr. Colloquium An der Epochen- und Stilwende : Brno, 1985 ; Music in metamorphoses of Aesthetic categories : Brno, 1986 : An der Epochen- und Stilwende : Brno, 1985 ; Music in metamorphoses of Aesthetic categories : Brno, 1986 (Variant.) : Music in metamorph. Edited by Petr Macek. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0851-2. info
 • MACEK, Petr. Colloquium Bohuslav Martinů, his pupils, friends and contemporaries : Brno, 1990 : Bohuslav Martinů, his pupils, friends and contemporaries : Brno, 1990 (Variant.). Edited by Petr Macek. Brno: Masarykova univerzita, 1993. ISBN 80-210-0660-9. info
 • MACEK, Petr. (ed.) Bohuslav Martinů, His Pupils, Friends and Contemporaries. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia 1990, řada 25. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, 175 s. ISBN 80-210-0660-9. info
 • MACEK, Petr. Potřeba teorie kulturního a hudebního managementu - nutnost nebo rozmar? Opus musicum. Brno: Opus musicum, 1993, roč. 25/1993, 5/6, s. 157-159. ISSN 0862-8505. info
 • MACEK, Petr. Colloquium Romanticism and music : Brno, 1987 : Romanticism and music : Brno, 1987 (Variant.) : Romantik und Musik (Souběž.) : Romantismus a hudba (Souběž.). Edited by Petr Macek. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0426-6. info
 • MACEK, Petr. Colloquium Stil in der Musik : Brno 1982 ; Innovationsquelle der Musik des 20. Jahrhuderts : Brno 1983 : Innovationsquelle der Musik des 20. Jahrhuderts : Brno 1983 (Přít.) : Stil in der Musik : Brno 1982 ; Innovationsquelle der Musik des 20. Jahrhuderts. Edited by Petr Macek. Brno: Masarykova univerzita, 1992. ISBN 80-210-0522-. info
 • MACEK, Petr. Die Richterforschung und ihre Fragezeichen. In Studie Muzea Kroměřížska 91. 1. vyd. Brno - Kroměříž: Muzeum Kroměřížska Kroměříž a Muzejní a vlastivědná splečnost v Brně, 1992, s. 60-67, 12 s. ISBN 80-85048-02-7. URL info
 • MACEK, Petr. Stil in der Musik. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia 1982, řada 17. Innovationsquellen der Musik des 20. Jahrhunderts. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1983, řada 18. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 238 s. ISBN 80-210-0522-X. info
 • MACEK, Petr. Muzikologická kooperace Vídeň - Brno: zkušenosti a očekávání brněnských studentů. Colloquium Danubianum. Brno - Vídeň, 1991, roč. 1/1991, č. 1. info
 • MACEK, Petr. Franz Xaver Richter. 1. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 1989, 72 s. Kdo byl kdo na Kroměřížsku, sv. 5. ISBN 0000. info
 • MACEK, Petr. (ed.) Hudba očima vědy. Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1981, řada 16. 1. vyd. Brno: Mezinárodní hudební festival, 1989, 397 s. ISBN 80-900001-8-5. info
 • MACEK, Petr. Modalita a moderní populární hudba. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie a Svaz čes.skladatelů, 1989, roč. 21/1989, č. 6. info
 • MACEK, Petr. Varhany na Hostýně. In Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. číslo 6. Bystřice pod Hostýnem, 1989, s. 27. info
 • MACEK, Petr. František Ondrůšek a Leoš Janáček. Přátelství malíře a skladatele. Opus musicum. Brno: Státní filharmonie, Svaz čes. skladatelů, 1988, roč. 20/1988, s. 52-56. info

25. 6. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.