Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.

docent – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J414
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8382
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc., nar. 8.1.1945 v Přibyslavicích
Pracoviště
 • Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
  Filozofická fakulta MU
  A. Nováka 1
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent pro obor německý jazyk
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002 habilitace pro obor německý jazyk, spis "Die deutsche Wortstellung"
 • 1990 docent pro obor německý jazyk jmenováním 1975 dr.phil./CSc., německý jazyk, "Untersuchungen zur Satzgliedstellung in der deutschen Sprache der Gegenwart"; KMU Leipzig (NDR)
 • 1972 PhDr. (práce: "Zur Sprache der Troppauer deutschen Urkunden 1325-1596")
 • 1967 absolvování oboru němčina MLU Halle/Saale (NDR); (dipl. práce "Zur Sprache des Littauer Stadtbuches")
 • 1966 absolvování oboru angličtina FF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • od 1990 docent pro obor německý jazyk na FF MU
 • 1971-1990 odborný asistent katedry germanistiky FF UJEP/MU
 • 1969-1971 asistent katedry germanistiky FF UJEP
 • 1967-1969 učitel němčiny a angličtiny na VŠJŽ v Moravské Třebové
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • německá morfolgie a syntax
 • slovosled v němčině ve srovnání s češtinou
 • syntax norštiny
 • úvod do studia gótštiny
 • Semináře:
 • německá morfologie a syntax
 • překladová cvičení
 • Vedení magisterských, diplomových a doktorandských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • spolupracovník Střediska pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (MSM0021622435)
 • morfologie a syntax němčiny
 • problematika slovosledu
 • typologie germánských jazyků
 • historie a vývoj němčiny
Akademické stáže
 • leden a červenec 1995 a 1996: stipendijní pobyt na Univerzitě v Passau v rámci stipendia DAAD
 • listopad 1993: Katedra německé jazykovědy Univerzity Passau
 • leden 1992: Institut germanistiky Univerzity Wien
 • leden 1991: Germanistický institut Univerzity Regensburg
 • únor-květen 1986: Germanistický institut Univerzity Oslo
 • únor-květen 1982: Pedagogický institut cizích jazyků MT Moskva
Universitní aktivity
 • člen oborové rady pro německý jazyk FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • člen redakční rady časopisu "brücken"
 • člen redakční rady časopisu "Linguistica Pragensia"
 • člen redakční rady "Časopisu pro moderní filologii"
Vybrané publikace
 • ZEMAN, Jaromír. Syntax der deutschen Sprache. Materialien zur Syntaxvorlesung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 90 s. ISBN 978-80-210-6828-5. Digitální knihovna FF MU info
 • ZEMAN, Jaromír. Einige Bemerkungen zum Übersetzen mittelhochdeutscher Texte am Beispiel der Marienlegende Heinrich Klausners. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 27, č. 1-2, s. 73-82. ISSN 1803-7380. Digitální knihovna FF MU info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Marienlegende des Heinrich Clusenere : Manuskript, diplomatischer Abdruck, Übersetzung, Kommentar. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 443 s. ISBN 978-80-210-5775-3. info
 • ZEMAN, Jaromír. Jazykové tendence v němčině v 18. století na přílkladu německého týdeníku 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. In Integrace v jazycích - jazyky v integraci. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 231-254, 23 s. ISBN 978-80-7422-001-2. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zu graphischen Refelexen der mhd. Lautentwicklung in der Pommersfelder Handschrift der Marienlegende von Heinrich von Cluzenere. Studia germanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, roč. 5, č. 1, s. 137-146. ISSN 1803-408X. info
 • SPÁČILOVÁ, Libuše, Lenka VAŇKOVÁ a Jaromír ZEMAN. Der sprachliche Ausgleich im 18. Jahrhundert am Beispiel der Brünner Wochenschrift 'Wöchentliche Erinnerungen eines Freundes von Brünn'. In Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1. vyd. Brno: ACADEMICUS, 2009. s. 199-224, 25 s. Germanistische Linguistik 1. ISBN 978-80-87192-05-4. info
 • ZEMAN, Jaromír. "In diesem Hause..." Die Theorie der funktionalen Satzperspektive beim Vergleich der deutschen Wortstellung mit der Wortstellung im Tschechischen, dargestellt am Beispiel der Gedenktafeln. In "Sprache: Deutsch". 1. vyd. Opava: Schlesische Universität Opava, 2008. s. 19-28. ISBN 978-80-7248-463-8. info
 • ZEMAN, Jaromír. "Neue" Entwicklungstendenzen in der deutschen Syntax. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, č. 1, s. 41-51. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zu sprachlichen Entwicklungstendenzen in den Brünner Regionalzeitungen. In Deutschsprachige Zeitungen in Mittel- und Osteuropa. (Hrsg. von J. Riecke, B.-M. Schuster). 1. vyd. Berlin: Weidler Buchverlag, 2005. s. 311-328. ISBN 3-89693-419-8. info
 • ZEMAN, Jaromír. František Štícha: Tschechisch-deutsche kontrastive Grammatik. Praha: Argo, 2003 842 S. Linguistica Pragensia. Praha: Akademie věd ČR, 2005, XV, č. 1, s. 51-53. ISSN 0862-8432. info
 • ZEMAN, Jaromír. Satzrahmen, Satzbaupläne und deutsche Wortstellung. Germanistica Pragensia. Praha: Univerzita Karlova, 2005, XVIII, č. 1, s. 193-199. ISSN 0323-0716. info
 • ZEMAN, Jaromír. WERKELN MIT WÖRTERN. Einige Bemerkungen zu alliterierenden Überschriften in der Zeitschrift DER SPIEGEL. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 9, č. 1, s. 69-86. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Textsorte "Suchanzeige" im Brünner "Wochentlichen Intelligenz-Zettel" vom Jahre 1755. In Germanistik im Spiegel der Generationen. Opava: Slezská univerzita v Opavě; Ostravská univerzita, 2004. s. 45-58. ISBN 80-7248-276-9. info
 • ZEMAN, Jaromír. Von der Wiege bis zur Bahre. Einige Bemerkungen zu temporalen Adverbialia. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2003, R 8, č. 1, s. 11-30. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die deutsche Wortstellung. Wien: Edition Praesens. Verlag für Literatur- und Sprachwissenschaft., 2002. 441 s. Edition Praresens; Studienbücher; Band 3. ISBN 3-7069-0137-4. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Marienlegende des Heinrichs Cluzenere. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2002, R7, č. 1, s. 11-32. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Bairische Elemente in der Kanzleisprache von Troppau. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Univerzitní nakladateltsví, 1999, roč. 13, s. 7-27. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Normalfolge im Mittelfeld. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1992, roč. 8, s. 7-15. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Elke Hentschel, Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik, Berlin / New York 1990, 451 S. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1992, roč. 8, s. 111-112. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Wortstellungsschemata im Deutschen und im Tschechischen, Versuch einer vergleichenden Darstellung. In Germanistentreffen BRD - CSFR, Passau, 6.10.-10.10.1992, DAAD Dokumentationen & Materialien. 1992. s. 17-34. 25. info
 • ZEMAN, Jaromír. Zur Gliederung des Mittelfeldes. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, roč. 7, s. 19-24. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Akten des VII. Internationalen Germanisten-Kongresses, Bd. 3, Grammatische oder pragmatische Organisation der Rede?, Tübingen 1986, S. 257 - 403. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, roč. 7, s. 119-124. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Aldo Scaglione: The Theory of German Word Order from the Renaissance to the Present, Minneapolis 1981, 241 S. Bruenner Beitraege zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova universita, 1991, roč. 7, s. 124-126. ISSN 1211-4979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Grundlagen der deutschen Wortfolge (1. Teil). Brno, 1987. info
 • ZEMAN, Jaromír. Untersuchungen zur Satzgliedstellung im Nebensatz in der deutschen Sprache der Gegenwart. Brno, 1979. info
 • ZEMAN, Jaromír. Die Wortstellung in der wissenschaftlichen Grammatik und in der Schulgrammatik. In Súbor referátov z VIII. Celoštátnej konferencie germanistov a učitel'ov němčiny v Bratislave 1978. Bratislava, 1978. s. 270-276. info

26. 10. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.