Zaměstnanci fakulty

doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.

docent – Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J414
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8382
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Jazykověda konkrétních jazykových skupin - Německý jazyk
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2000
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Německý slovosled
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 10. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc. (F- PřF SU Opava)
doc. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 10. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.