Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.


kancelář: bud. M/-112
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3707
e‑mail:
Životopis

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, born 17. 03. 1974 in Mladá Boleslav
Department
 • Department of archaeology and museology
  Faculty of Arts
  Masaryk university
  Arne Nováka 1
  66088 BRNO
Employment - Position
 • assistant professor
 • lithic industry and use-wear analyst
 • project team coordinator 2009-2015
Education and Academic Qualifications
 • 2012: Ph.D. (archaeology)
 • 2000: Mgr.et Mgr. (archaeology, history of arts)
Employment
 • since 2015 head of use-wear analysis laboratory
 • since 2014 assistant professor
 • 2012-2015 co-solver of OP VK project "Innovation of Archaeology and Museology education for practice in the interdisciplinary and international frame"
 • 2009-2012 co-solver and expert garant of OP VK project "Education in modern methods of archaeology practice"
 • 2007-2010 teaching, international cooperation coordinator, material culture collection curator
 • 2003-2007 DAM external employee, teaching, foreing mobility coordination
Teaching Activities
 • Chipped stone industry analysis
 • Special methods of chipped stone industry analysis
 • Prehistoric art of Europe
 • Special chapters of Prehistoric Art of Europe
 • Europian Methodological Studies for Archaeologists I - IV
 • Expertise of material culture of stone age
Scientific and Research Activities
 • since 2017 solver of national project GA ČR "Archer’s role in vertical stratification processes of Central European societies at the onset of the Bronze Age. Use wear, ballistics, operations."
 • 2016 solver of grant project MUNI/21/KAN/2016 Use-wear analysis of prehistoric stone arrowheads.
 • since 2015 use-wear analyst
 • 2003-2004 solver of grant G5/653 FRVŠ MŠMT ČR "Typological and technological analysis of chipped stone industry. Scriptum.
 • 2000-2003 and from 2007 till 2011 doctoral thesis "Posteneolithic cipped stone industry in Moravia"
 • from 2000 methodology of prehistoric art research
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2001/02/01 – 2001/06/30: University of Zaragoza, Zaragoza, Erasmus+, ESP
  • semestral doctoral studies focused on prehistory of Iberian peninsula, prehistoric art and ethnoarchaeology
University Activities
 • since 2012 member of Council of Study Programmes Faculty of Arts MU
Major Publications
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Štípaná kamenná industrie. In Ernée, M. – Langová, M. et al.. Mikulovice. Pohřebiště starší doby bronzové na Jantarové stezce. Praha: Archeologický ústav Akademie věd ČR, 2020. s. 284-301, 18 s. Památky archeologické, Supplementum 21. ISBN 978-80-7581-025-0. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads in Central Europe, 2,400–1,800 BC. In Bjørnevad-Ahlqvist, M. – Bye-Jensen, P.. The Life Biography of Artefacts and Ritual Practice. With case studies from Mesolithic-Early Bronze Age Europe. Oxford: BAR publishing Oxford, 2020. s. 71-80, 10 s. BAR International series S2991. ISBN 978-1-4073-5682-2. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Lithic Arrowheads of the Nitra Culture – The Use of Actual and Experimental Use-Wear Analyses to Identify the Differential Effects of Quiver Transportation. Lithic Technology, 2020, neuveden, č. 46, s. 1-13. ISSN 0197-7261. doi:10.1080/01977261.2020.1795337. URL info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analyses of arrowheads from the burial ground of the Nitra culture in Ludanice - Mýtna Nová Ves. Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier Ltd., 2019, roč. 23, February 2019, s. 25-35. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2018.09.028. URL info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic analysis of arrowheads from the burial ground of Nitra culture in Holešov–Zdražilovska, Moravia. Journal of Archaeological Science : Reports, 2019, neuveden, DEC 2019, s. 1-13. ISSN 2352-409X. doi:10.1016/j.jasrep.2019.102126. URL info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Sociální role kamenných artefaktů v závěrečném období jejich používání : Funkční a traseologická analýza. In Vybrané problémy doby bronzové 2, Katedra aecheologie FF UHK, 4.11.2019. 2019. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila, Jozef BÁTORA a Vojtěch NOSEK. Use-wear and ballistic research of Nitra culture projectiles – results. In 26th International Symposium THE EARLY BRONZE AGE IN CENTRAL EUROPE, Modra 21. 10. - 24. 10. 2019, Slovak Republic. 2019. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Real wounding capability and function of lithic projectiles at the end of Eneolithic and the threshold of the Bronze Age. In Conflict Archaeology conference. September 10 - 12, 2019 Hradec Králové, Czech Republic. 2019. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018. prezentace z konference info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central. In Industria lítica tallada de Edad de Bronce en la Europa central; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 9th 2018. 2018. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Investigación moderna de proyectiles líticos, análisis balístico, análisis funcional e experimentos incluido. In Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 10th 2018. 2018. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica. In Análisis funcional : una introducción elemental a la metodología y la práctica; Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain, April 11th 2018, 11.4.2018. 2018. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Soubor štípané industrie časného a staršího eneolitu ze sídliště Rousínovec – Přední lány. Studia archaeologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, 2018, roč. 23, č. 1, s. 39-64. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2018-1-3. URL info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis – basic introduction to the method and practice. In Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie, Wiener Universität - invited lecture 21.11.2018, Wien. 2018. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Jozef BÁTORA. Lithic projectiles and other chipped lithic industry of Nitra Culture. Gender and technology. In Frühbronzezeit in Mitteleuropa. Tagung der 25. internationalen Konferenz, Mistelbach, 10-13 October 2017. 2017. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Vojtěch NOSEK. 3D data analyse for external and terminal balistics of lithic projectiles. In Konference Počítačová podpora v archeologii 2016, Velké Pavlovice, 30. května-1. června 2016. 2016. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Practical and symbolic aspects of the life cycle of arrowheads. Central Europe 2.500 – 1.800 BC. In 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Vilnius, 31 August - 4 September 2016. 2016. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a František TRAMPOTA. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 5-20. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-1. Digitální knihovna FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a David PARMA. Štípaná industrie z pohřebiště únětické kultury v poloze Podolí – Příčný (okr. Brno-venkov) jako indikátor sociálních jevů. Archeologické rozhledy, Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2015, roč. 67, č. 4, s. 515-546. ISSN 0323-1267. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila a Andrea ŠAJNEROVÁ. Late Eneolithic/Early Bronze Age projectiles comparative use-wear analysis. In AWRANA - Connecting people and technologies; Leiden, 27. - 30. 5. 2015. 2015. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Use-wear analysis results. Lithic grave goods of Early Bronze Age. In Starší doba bronzová v českých zemích a na Slovensku - 24. mezinárodní konference, Sedlec-Prčice, 6.-9.10.2015. 2015. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina - Cezavy. Památky archeologické, Praha: AV ČR, Archeologický ústav, 2014, CV, č. 1, s. 5-46. ISSN 0031-0506. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Pravěk na Moravě. : ZŠ Husova, Brno, 2014. přednáška a workshop pro žáky ZŠ. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Analýza štípané industrie. : Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané metody analýzy štípané industrie. : Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 255 s. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque ; 15. ISBN 978-80-210-6421-8. repozitář doktorských prací MU, verze před úpravami pro tisk, funkční databáze info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Pravěké umění Evropy. : Masarykova univerzita, 2013. 100 s. plně e-learningový kurz. URL info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané kapitoly z pravěkého umění Evropy. : Masarykova univerzita, 2013. 100 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Co je pravěk? : ZŠ Husova, Brno, 2012. popularizační prezentace sbírky artefaktů ÚAM na FF MU. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology I. : Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology II. : Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learninigový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology III. : Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Evropská metodologická studia pro archeology IV. : Masarykova univerzita, 2012. 50 s. plně e-learningový kurz. e-learningový portál FF MU info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Projevy šamanismu v pravěkém umění. In Východočeské muzeum Pardubice. 2011. veřejná přednáška 2011. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Moderní metody přístupu k pravěkému umění. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R.. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2010. s. 24-40, 766-770, 22 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Nový pohled na neolitickou antropomorfní motiviku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. M, řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. LXI, č. 14-15, s. 59-86. ISSN 1211-6327. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Příspěvek k problematice gravettienských a pavlovienských ženských idolů. Slovácko, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 2008, L/2008, č. 1, s. 119-130. ISSN 0583-5569. info
 • KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Štípaná industrie starší doby bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, roč. 2003-2004, M8-9, s. 65-87. ISSN 1211-6327. info
 • HLADÍKOVÁ, Ludmila. Szeletienská štípaná industrie z lokality Trboušany I. Acta Musei Moraviae, Brno: MZM Brno, 2002, LXXXVII, 1/2, s. 57-80. ISSN 0323-0570. info
 • HLADÍKOVÁ, Ludmila. Postpaleolitická štípaná industrie ze sondy II-6-1 v Krumlovském lese. Sborník prací FF BU, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2001, M6, M6, s. 5-37. ISSN 1211-6327. info

2017/01/30