Zaměstnanci fakulty

doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.

docent – Seminář dějin umění


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. K/313
Veveří 470/28
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7280
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 11. 2013
Datum ukončení řízení 1. 12. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století.
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Petr Fidler (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Národní galerie v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 5. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Lubomír Konečný (Akademie věd ČR)
prof. dr hab. Andrzej Koziel (Univerzita Wroclaw)
prof. PhDr. Miloš Stehlík (Národní památkový ústav)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 10. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.