Zaměstnanci fakulty

doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca

docent – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.116
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3640
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Paolo Divizia, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Novita per il volgarizzamento della "Disciplina clericalis"
Oponenti habilitační práce Prof. Paolo Chiesa (Univerzita Miláno)
Prof. Pasquale Stoppelli (Univerzita Sapienza Řím)
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. dr hab. Piotr Tylus (Jagelonská univerzita v Krakově)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.